Підсекція № 1 - Актовий зал червоного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Підсекція № 1


Керівники – ас. Куцевич М.П.

Секретар – Городецька Антоніна, студентка 4-го курсу


1.Судебный прецедент в уголовном праве: да или нет?

докладчик – Аглетдинова Алина Рамилевна (филиал Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова – Ленина в г. Набережные Челны, 3 курс)

научный руководитель – ас. Миронов В.И.


^ 2. Проблема визначення психологічного (юридичного) критерію обмеженої осудності

доповідач – Алтинцева Наталія Сергіївна (Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого)

науковий керівник – к.ю.н., доц. Кураш Я. М.


^ 3. Відмежування залишення в небезпеці від умисного вбивства

доповідач – Бабаніна Вікторія Вікторівна (Київський національний університет внутрішніх справ)

науковий керівник – к.ю.н., доц. Микитчик О.В.


^ 4. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, як предмет дослідження фінансового права

доповідач –Бауман Юрій Тіберійович ( Інститут законодавства Верховної Ради України, аспірант)


^ 5. Спеціальні покарання в кримінальному праві України: проблемні питання

доповідач –Бордюгова Катерина (Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого)

науковий керівник – к.ю.н., доц. Пономаренко Ю.А.


^ 6. Особливості тлумачення змісту ознак складу бандитизму

доповідач –Вороніна Яна Володимирівна (Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого)

науковий керівник – ас. Дзюба Ю.П.


^ 7. Виникнення та становлення інституту обмеженої осудності в Україні

доповідач –Віруцька Ольга Вікторівна (Національний університет державної податкової служби України)

науковий керівник – к.ю.н., доц. Калганова О.А.


^ 8. Проблема тлумачення в кримінальному праві терміну «група осіб за попередньою змовою»

доповідач –Гайдоба Ганна Володимирівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

науковий керівник – к.ю.н., доц. Бахуринська О.О.


^ 9. Призначення покарання за замах на злочин: проблеми та шляхи їх подолання

доповідач – Галічева Анастасія (Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого)

науковий керівник – к.ю.н., ас. Харитонова О.В.


^ 10. Порівняльний аналіз ухилення від сплати аліментів з невиконанням судового рішення

доповідач – Головчук Віталій Анатолійович (Київський національний університет внутрішніх справ, здобувач)

науковий керівник – проф., доц. Вартилецька І.А.


^ 11. Комп'ютерні злочини: питання кваліфікації

доповідач –Голуб Григорій (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 4 курс)


^ 12. Фіктивне підприємництво як злочин та шляхи його подолання

доповідач –Горичко Віталій Іванович ( Національний університет державної податкової служби України)

науковий керівник – ст.вкл. Левадна Л.Ф


^ 13. Призначення більш м’якого покарання ніж передбачено в санкції статті (санкції частини статті) особливої частини Кримінального кодексу України

доповідач – Городецька Антоніна Дмитрівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка,4 курс)

науковий керівник – к.ю.н., доц. Шапченко С.Д.


^ 14. Проблеми злочинності неповнолітніх та напрями їх подолання в аспекті несприятливих соціально-економічних факторів

доповідач –Дворова Анна Валентинівна (Міжрегіональна Академія управління персоналом)

науковий керівник – к.ю.н. Колісник А.С.


^ 15. Увольнение работника за совершение хищения: практические аспекты

докладчик – Дормешкина Ирина Олеговна ( Белорусский государственный університет, 4 курс)


^ 16. Спірні питання правової природи примусових заходів виховного характеру

доповідач – Єремій Ганна Олексіївна (Запорізький національний університет)

науковий керівник – к.ю.н. Хряпінський П.В.


^ 17. Доцільність застосування громадських робіт як покарання за умов економічної кризи

доповідач – Бєляков Антон В`ячеславович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2 курс)

науковий керівник – к.ю.н., доц. Дзюба В. Т.


^ 18. Проблеми вдосконалення кримінального законодавства у сфері відповідальності за терористичні злочини

доповідач – Завоюра Ярослав Олександрович (Національний авіаційний університет Інститут міжнародних відносин)

науковий керівник – к.ю.н., доц. Купальський В.Н.


19. Зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК України) та привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ч. 2 ст. 191 КК України): проблеми співвідношення і кваліфікації

доповідач –Зенова Марина Олексіївна(Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 3 курс)

науковий керівник –ас.Задоя К.П.


^ 20. Сучасний стан та перспективи розвитку правової регламентації обігу вогнепальної зброї в Україні.

доповідач –Індюкова Вікторія Володимирівна (Київський національний університет внутрішніх справ)

науковий керівник – к.ю.н. Кофанов А.В.


^ 21. Роль ООН, Європолу та Інтерполу в координації діяльності правоохоронних органів щодо протидії економічній злочинності

доповідач – Калініченко М.В. (Фінансово-правовий коледж Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 3 курс)


^ 22. Злочинність серед неповнолітніх: причини та шляхи запобігання

доповідач – Синякова Катерина Володимирівна (Чорноморський державний університет імені Петра Могили)

науковий керівник – к.ю.н. Ковальова С.Г.


^ 23. Момент закінчення злочину, передбаченого ст.375 КК України

доповідач –Квасневська Наталя Дмитрівна (Київський міжнародний університет)

науковий керівник – к.ю.н., доц. Левицькі Л.В.


^ 24. Застосування примусових заходів медичного характеру

доповідач – Кимлик Юлія Володимирівн (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2 курс)

науковий керівник – к.ю.н., доц. Дзюба В.Т.


^ 25. Діяння як ознака об'єктивної сто­рони незаконного позбавлення волі або викрадення людини

доповідач – Ковтуцький Максим Михайлович(Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 3 курс)

науковий керівник – доц. Давидович І.І.


^ 26. Проблеми застосування кримінальної відповідальності за грубе порушення законодавства про працю

доповідач – Козлова Ольга Валентинівна (Національний університет державної податкової служби України, 4 курс)

науковий керівник – к.ю.н, доц. Калганова О.А.


^ 27. Кримінально-правова оцінка поняття «рейдерства» в Україні

доповідач – Корольов Ілля Миколайович (Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 3 курс) б

науковий керівник – к.ю.н., ас. Бражник А.А.


^ 28. Права людини у сфері обігу інформації: поняття і кримінально-правова охорона

доповідач – Костенко Олена Олександрівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, аспірант)


^ 29. Суть розшукового (інквізиційного) кримінального процесу

доповідач – Котко Ліна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

науковий керівник – проф. Шибіко В.П.


^ 30. Кримінально-правове значення помилки при кваліфікації вбивста

доповідач – Кошин Наталія Сергіївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

науковий керівник – доц. Давидович І.І..


^ 31. Деякі актуальні проблеми об’єкту злочину в науці кримінального права

доповідач –Крайник Світлана Сергіївна (Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого)

науковий керівник – к.ю.н. Харитонова О.В.


^ 32. Проблема встановлення кримінальної відповідальності за евтоназію в КК України

доповідач – Крикун Ілона Вікторівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2 курс)

науковий керівник – ас. Задоя К.П.


^ 33. Некоторые аспекты использования психологического контакта в тактике следственных действий

докладчик – Кудряшова Дарья (Саратовская государственная академия права)

научный руководитель – к.ю.н., доц. Михайлова Ю.Н.


^ 34. Окремі аспекти визначення об'єкта злочину, передбаченого ст. 150-1 КК України

доповідач – Кузнецов Віталій Володимирович (Київський національний університет внутрішніх справ, к.ю.н., доц.)


^ 35. Історичний розвиток кримінальної відповідальності за злочини проти порядку підлеглості та військової честі

доповідач – Кушнір Ангеліна Леонідівна (Київський національний університет внутрішніх справ)

науковий керівник – к.ю.н., доц. Кузнєцов В.В.


^ 36. Боротьба з комерційною сексуальною експлуатацією дітей

доповідач – Ліннікова Ілона Андріївна (Академія адвокатури України)

науковий керівник – Вереша Р.В.


^ 37. Звільнення особи від кримінальної відповідальності: загальні підстави та умови

доповідач –Луценко Юрій Васильович (Національної академії Служби безпеки України, здобувач)

науковий керівник – к.ю.н, доц Микитчик О.В.


^ 38. Future of the criminal law in Europe – harmonization or unification?

доповідач – Magdalena Maraszek (PhD Student on the Faculty of Law on Gdansk University Poland, MASTER OF LAW)


39. Проблеми протидії злочинності у фінансово-бюджетній сфері

доповідач – Макуха Роман Вікторович (Національна академія Служби безпеки України, науковий співробітник науково-організаційного центру)

науковий керівник – д.ю.н, проф. Стрельбицька Л. М.


^ 40. Поняття вини в українському кримінальному законодавстві

доповідач – Мартовицька Марина Володимирівна (Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого)

науковий керівник – к.ю.н. Харитонова О.В.


^ 41. Основні засади ювенальної юстиції у сфері кримінального права

доповідач – Марченко Марія Ігорівна (Національний університет державної податкової служби в Україні, 4 курс)

науковий керівник – к.ю.н, доц. Калганова О.А.


^ 42. Возрастная невменяемость в теории уголовного права

доповідач – Мирошниченко Наталья Михайловна (Одесская национальная юридическая академія, асистент кафедри)

науковий керівник – к.ю.н., доц. Коломієць Ю.Ю.


^ 43. Квалификация мошенничества: практический аспект

докладчик – Михайловская Юлия Валентиновна (Гродненский государственный университет имени Я. Купалы, преподаватель)

научный руководитель – к.ю.н., доц. Осыпова Г.Т.


^ 44. Зловживання права працівниками податкової міліції

доповідач – Мороз Олександр Анатолійович (Київський міжнародний університет, здобувач)

науковий керівник – к.ю.н., доц. Левицька Л.В.


^ 45. Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби: окремі проблеми кваліфікації

доповідач – Пивоваров Олександр Володимирович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2 курс)

науковий керівник – доц. Давидович І.І.


^ 46. . Підходи до визначення поняття "вбивство" у законодавстві окремих держав-учасниць СНД та держав Балтії

доповідач – Мошинська Ольга Олександрівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 3 курс)

науковий керівник – ас. Задоя К.П.

Секція – Кримінальне право та кримінологія


Підсекція № 2


Керівники – доц. Берзін П.С.

Секретар – Коровченко Яна, студентка 2-го курсу


^ 1. Мета покарання в сучасних дослідженнях

доповідач –Мостепанюк Людмила Олександрівна (Київський національний університет внутрішніх справ, старший викладач, к.ю.н)


^ 2. Кримінально-правове визначення штрафу як виду покарання за Кримінальним кодексом України

доповідач – Моха Олексій Юрійович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

науковий керівник – к.ю.н., доц. Дзюба В.Т.


3 Суб’єкт порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю (ст. 202 КК України)

доповідач – Бобонич Євген Федорович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)


^ 4. Значення судово-бухгалтерської експертизи при розслідуванні кримінальних справ про викрадання бюджетних коштів

доповідач – Мудрецька Ганна Володимирівна ( Донецький юридичний інститу ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка, ад’юнкт)

науковий керівник – к.ю.н., доц. Волобуєва О.О.


^ 5. Кваліфікація умисних тілесних ушкоджень, спричинених у ході катування

доповідач – Нагаєнко Сергій Олександрович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, студент, 3 курс)

науковий керівник – ас. Задоя К.П.


^ 6. Підстави криміналізації зараження ВІЛ/СНІД

доповідач – Неселевська Аліна Анатоліївна (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 2 курс)

науковий керівник – к.ю.н. Попов К.Л.


^ 7. Проблема визначення поняття ‘‘службова особа’’ в кримінальному законодавстві України

доповідач – Ожеледа Вікторія Петрівна (Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 3 курс)

науковий керівник – проф. Комаров В.В.


^ 8. Актуальні проблеми протидії легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом

доповідач – Оксененко Катерина (Національний університет державної податкової служби України, 4 курс)

науковий керівник – к.ю.н., доц. Калганова О.А.


^ 9. Деякі проблемні аспекти застосування кримінального законодавства України у сфері трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини

доповідач – Омельченко Марина Анатоліївна (Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 3 курс)

науковий керівник – к.ю.н., доц. Лемешко О.М.


^ 10. Розслідування контрабанди в Україні: деякі криміналістичні питання

доповідач – Омельчук Любов Василівна (Національний університет Державної податкової служби України, 4 курс)

науковий керівник – ст.вкл. Левадна Л.Ф.


^ 11. Ст. 127.2 УК РФ «Использование рабского труда»: теоретические и практические проблемы наказуемости рабства и сходных с ним институтов в РФ по действующим составам

докладчик – Орцханова Татьяна Магометовна (Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина, соискатель)

научный руководитель – к.ю.н., проф. Пучин В.М.


^ 12. До питання кримінальної відповідальності медичних працівників за неналежне виконання професійних обов’язків

доповідач – Парамонова Ольга Сергіївна (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, старший викладач )

науковий керівник – к.ю.н., доц. Кононенко Ю.С.


^ 13. Хабарництво як корупційний злочин: аналіз актуальних проблем

доповідач – Перепелиця Анна (Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 4 курс)


^ 14. Вчинення шкоди за згодою потерпілого як обставина що виключає злочинність діяння

доповідач – Петренко Тетяна Сергіївна (Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2 курс)

науковий керівник – к.ю.н. Харитонова О.В.


^ 15. Рейдерство в Україні: проблеми кримінальної відповідальності

доповідчач – Петренко Юлія Володимирівна (Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 3 курс)

науковий керівник – к.ю.н., доц. Лемешко О.М.


^ 16. Реакція на злочин: кримінальне покарання чи примирення та відшкодування шкоди

доповідач – Поліщук Олена Миколаївна (Одеська національна юридична академія, аспірант 2-го року навчання)

науковий керівник – д.ю.н., проф. Туликов В.О.


^ 17. Комерційна таємниця як предмет злочину

доповідач – Прохніцький Олег Віталійович (Київський національний університет внутрішніх справ, ад’юнкт)

науковий керівник – к.ю.н., доц. Лащук Є.В.


18. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації. Проблеми теорії і практики в кримінальному праві України

доповідач – Прудкий Олексій Володимирович (Академія адвокатури України, 2 курс)

науковий керівник – д.ю.н. Фесенко Є.В.


^ 19. Відповідність кримінального законодавства України євростандартам. Особливості медіації

доповідач – Пташник Ірина Романівна (Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника, 4 курс)

науковий керівник – доц. Кучера А.В.


^ 20. Соучастие в преступлении и прикосновенность к преступлению по Уложению 1649 г

докладчик – Рожнов Артемий Анатольевич (Ульяновский государственный университет, Россия, к.ю.н., доц.)


^ 21. Криза покарань, повязаних з ізоляцією від суспільства: нові підходи до вирішення

доповідач – Рибак Олеся (Одеська національна юридична академія)

науковий керівник – вкл. Мельничук Т.В.


^ 22. Психологічні чинники скоєння правопорушень неповнолітніми

доповідач – Римар Яна (Національна юридична академія України Імені Ярослава Мудрого Полтавський факультет)

науковий керівник – к.ю.н., доц. Лемешко О.М.


^ 23. Перевищення меж необхідної оборони

доповідач – Романенко Люсія Тарасівна (Національна юридична академія України мені Ярослава Мудрого, 2 курс)

науковий керівник – к.ю.н. Грінчак С.В.


^ 24. Отграничение лжепредпринимательства (ст. 173 УК РФ) от незаконного получения кредита (ч. 1 ст. 176 УК РФ)

докладчик – Рябова Анна Юрьевна (Ульяновский государственный університет, 4 курс)

научный руководитель – к.ю.н., доц. Рожнов А.А.


^ 25. Щодо застосування покарання у вигляді позбавлення волі в зарубіжних країнах

доповідач – Самощук Валентина Іванівна (Національний університет державної податкової служби України)

науковий керівник – к.ю.н. Калганова О.А.


^ 26. Відмежування розбещення неповнолітніх від статевих зносин, з особою, яка не досягла статевої зрілості

доповідач – Світличний Олексій Олексійович (Національний гірничий університет)

науковий керівник – к.ю.н., доц. Зряпінський П.В.


^ 27. Рейдерство: особливості криміналізації діяння

доповідач – Сизько Олена Вікторівна (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 4 курс)

науковий керівник – ст.вкл. Лісова О.В.


9535426264892965.html
9535555718943258.html
9535694411585680.html
9535810389959331.html
9535957341308165.html