Варіант № 13 - Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання технічних спеціальностей


Варіант № 13

1. У відповідях під якими номерами правильно вказані види інкорпорації залежно від юридичного значення:

а) галузева;

б) хронологічна;

в) предметна;

г) офіційна;

д) неофіційна;

е) загальна?

2. Визначте одну з підстав звільнення від цивільно-правової відповідальності:

а) непереборна сила;

б) суб’єктивна сторона;

в) хвороба правопорушника;

г) об’єктивна сторона.

3. Які наслідки тягне за собою недотримання простої письмової форми правочину:

а) необхідність підтвердження факту правочину у суді;

б) реституцію;

в) необхідність оформлення договору у нотаріуса;

г) позбавлення права у випадку спора посилатися на показання свідків у суді;

д) недійсність правочину?

4. На який строк призначаються виправні роботи без позбавлення волі:

а) від одного до п’яти місяців;

б) від двох місяців до двох років;

в) до двох місяців;

г) від шести місяців до одного року?

5. Визначте вік, з якого особи підлягають адміністративній відповідальності:

а) з 13 років;

б) з 15 років;

в) з 16 років;

г) з 18 років.

6. З якого віку особа самостійно може укладати трудовий договір:

а) з 10 років;

б) з 12 років;

в) з 14 років;

г) з 16 років.

7. Визначте вік особи, для всиновлення якої потрібна її згода:

а) 5 років;

б) 7 років;

в) 10 років;

г) 4 роки.

8. Поняття та умови цивільного договору.

9. Підстави припинення трудового договору.

10. Після смерті поета Гриценюка залишилися його спогади про життя. Творча спілка поета прийняла рішення про їх публікацію. Чи можуть особисті папери фізичної особи у разі її смерті публікуватися незалежно від бажання близьких родичів? Обґрунтуйте висновки за Цивільним кодексом України.

11. Договір про спільну діяльність.


Варіант № 14

1. Визначіть, до яких галузей права відносяться норми, що регулюють:

а) порядок проведення весілля;

б) техніку безпеки на підприємстві;

в) порядок вступу до профспілки;

г) процедуру відзначення релігійного свята;

д) порядок праці викладача у ВНЗ.

2. Хто володіє всіма повноваженнями права власності:

а) будь-яка фізична особа;

б) будь-яка юридична особа;

в) власник

г) представник влади.

3. Договір дарування відноситься до:

а) багатосторонніх, оплатних, реальних;

б)односторонніх, оплатних, консенсуальних;

в) односторонніх, консенсуальних, акцесорних;

г) односторонніх, безоплатних, реальних чи консенсуальних;

д)двосторонніх, безоплатних, абстрактних.

4. Коли розпочинається судовий розгляд кримінальних справ:

а) подання позовної заяви особи при порушенні її прав;

б) складення прокурором обвинувального вироку;

в) завершення слідства у справі;

г) прийняття і оголошення рішення?

5. Визначте метод адміністративного примусу:

а) догана;

б) примусове вивчення норм адміністративного права;

в) затримання правопорушника;

г) виправні роботи.

6. Що зобов’язаний зробити власник до початку роботи працівника:

а) роз’яснити працівнику його права і обов'язки;

б) поінформувати працівника про умови праці;

в) виплатити аванс;

г) забезпечити проїздним квитком?

7. Визначте одне з прав подружжя:

а) право на материнство і на батьківство;

б) право на працю;

в) право на піклування про своє здоров’я;

г) право на взаємну повагу, дружбу.

8. Укладання, зміна і розірвання цивільного договору.

9. Види адміністративних стягнень.

10. Громадянка Сергеєва та громадянин Кабачик уклали договір позики грошей. Однак за цим договором громадянин Кабачик не повернув гроші. Після закінчення п’яти років громадянка Сергеєва подала позов до суду про стягнення грошей, однак громадянин Кабачик заперечував, тому що минув строк позовної давності. Як вирішити спір? Обґрунтуйте висновки за Цивільним кодексом України.

11. Договір зберігання.


Варіант № 15

1. У відповідях під якими номерами правильно вказані види підзаконних нормативно-правових актів України:

а) закон;

б) указ;

в) указ Президента України;

г) постанова Верховної Ради України;

д) нормативно-правовий договір;

е) рішення місцевих рад нормативного характеру?

2. Визначте вид цивільної дієздатності, яку набувають особи, які не досягли 14 років:

а) неповна;

б) часткова;

в) обмежена;

г) повна.

3. Підставами звільнення боржника від цивільної відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язання за загальним правилом є:

а) випадок або непереборна сила;

б) недотримання своїх зобов’язань контрагентом боржника або третіми особами;

в) необережна вина кредитора;

г) суб’єктивна неможливість виконання або належного виконання зобов’язань боржником;

д) умисна вина кредитора, яка потягла за собою збільшення розміру збитків, спричинених порушенням зобов’язань.

Визначте злочин проти власності, який полягає в таємному викраденні чужого майна:

а) розбій;

б) грабіж;

в) крадіжка;

г) шахрайство.

Який орган має право застосовувати адміністративне стягнення у вигляді адміністративного арешту:

а) суд;

б) прокуратура;

в) Президент України;

г) адвокатура?

6. У чому полягає дисциплінарна відповідальність:

а) в обов’язку працівника відповідати за дисциплінарний проступок і зазнавати дисциплінарних санкцій;

б) в обов’язку працівника зазнавати матеріальних санкцій;

в) в обов’язку працівника відповідати за правопорушення;

г) в обов’язку працівника нести відповідальність за заподіяну шкоду?

7. У якому випадку батьки можуть бути позбавлені батьківських прав:

а) батьки примушують дитину до жебракування;

б) батьки не дають дитині кишенькових грошей;

в) батьки дитини є безробітними;

г) батьки вимагають від дітей добре навчатися?

8. Позадоговірні зобов’язання.

9. Адміністративна відповідальність неповнолітніх.

10. Тарасова і Марченко – дві жінки похилого віку, проживали разом. Кімнатка, що належала Тарасової, напівпідвальна, без водопостачання, лише з газовим пальником, ставала все більш небезпечною для її здоров’я. Тому Марченко запропонувала своїй давній приятельці переїхати в її просторе помешкання. У них був спільний бюджет, кожна по черзі готувала їжу, вони піклувалися одна про одну. Чи можна їх назвати сім’єю? Обґрунтуйте висновки за Сімейним кодексом України.

11. Договір страхування.


Варіант № 16

1. Визначте, з якого моменту підприємство вважається створеним і набуває права юридичної особи:

а) з моменту початку виробничої діяльності;

б) з моменту офіційної презентації;

в) з дня державної реєстрації;

г) на 5-й день після державної реєстрації.

2. Договір майнового найму (оренди) має на меті:

а) передання отриманого корисного результату;

б) передання майна в оперативне управління;

в) передання майна у користування;

г) надання права розпоряджатися майном;

д) передання майна у власність.

3. За що настає кримінальна відповідальність:

а) за вчинення злочину;

б) за порушення авторських прав;

в) за здійснення дисциплінарної провини;

г) за заподіяння матеріальної шкоди?

4. Визначте одну з обставин, що пом’якшують відповідальність за адміністративне правопорушення:

а) приховування важливих доказів;

б) добровільне відшкодування збитків;

в) переховування злочинця;

г) учинення правопорушення повнолітнім.

5. Визначте у який строк працівник має попередити адміністрацію в письмовій формі про звільнення з роботи за власною ініціативою:

а) за один тиждень;

б) за два тижні;

в) за три тижні;

г) за чотири тижні.

Які питання врегульовує шлюбний договір:

а) особисті права кожного з подружжя;

б) інтелектуальні права подружжя;

в) шлюбні відносини подружжя;

г) майнові відносини подружжя?

7. У відповідях під якими номерами правильно вказані види підзаконних нормативно-правових актів України:

а) закон;

б) указ;

в) указ Президента України;

г) постанова Верховної Ради України;

д) нормативно-правовий договір;

е) рішення місцевих рад нормативного характеру?

8. Шлюбний договір.

9. Види кримінальних покарань.

10. Банкір Сидоров зловживав спиртними напоями. Його дружина подала заяву до суду про обмеження його у цивільній правоздатності, оскільки його стан погрожує розвитку сімейного бізнесу. Чи правомірні вимоги громадянки Сидорової? Обґрунтуйте висновки за Цивільним кодексом України.

11. Договір охорони.


Варіант № 17

1. Визначте, який рівень цивільної дієздатності мають особи віком до 14 років:

а) неповна;

б) часткова;

в) обмежена;

г) повна.

2. Місце укладення договору має значення:

а) для встановлення місцезнаходження суду, який розглядає спори, що виникають у зв’язку з договором;

б) для встановлення права, яке застосовується до спорів, що виникають у зв’язку з договорами;

в) для встановлення правового положення об’єктів договору;

г) для встановлення правового положення суб’єктів договору.

3. Визначте одну з форм злочинної діяльності:

а) осудність;

б) співучасть у злочині;

в) злочинне групування;

г) злочинна поведінка.

4. Яке покарання може бути призначено повнолітнім особам, які пошкодили паркан лікарні:

а) штраф;

б) адміністративний арешт;

в) виправні роботи;

г) догана?

5. Визначте у який термін власник має попередити працівника про зміну існуючих умов праці:

а) не пізніше ніж за два тижні;

б) не пізніше ніж за один місяць;

в) не пізніше ніж за два місяці;

г) не пізніше ніж за три тижні.

6. Мінімальний вік вступу до шлюбу в Україні для чоловіків:

а) 20 років;

б) 18 років;

в) 16 років;

г) 15 років.

7. Визначіть до яких галузей права відносяться норми, що регулюють:

а) порядок проведення весілля;

б) техніку безпеки на підприємстві;

в) порядок вступу до профспілки;

г) процедуру відзначення релігійного свята;

д) порядок праці викладача у ВНЗ.

8. Спадковий договір.

9. Поняття та види злочину.

10. Громадянин Ностенко з’явився на роботу у нетверезому стані, що було зафіксовано медичними висновками. Визначте відповідальність за прихід на роботу в нетверезому стані. Обґрунтуйте висновки за Кодексом законів про працю.

11. Договір позики.


Варіант № 18

1. Визначте юридичний критерій неосудності:

а) хронічна душевна хвороба;

б) тимчасовий розлад психіки;

в) недоумство;

г) нездатність особи керувати своїми діями.

2. До стадій укладення договору відносяться:

а) сервітут та суперфіцій;

б) дії та події;

в) юридичні вчинки сторін;

г) оферта та акцепт;

д) право повного господарського відання та оперативного управління.

3. Хто не підлягає відповідальності згідно з Кримінальним кодексом України за злочини, скоєні на території України:

а) громадяни України;

б) іноземці;

в) юридичні особи;

г) біпатриди.

4. Визначте акт судового розгляду, який виносить загальний суд за суттю адміністративно-правової відповідальності:

а) вирок;

б) рішення;

в) визначення;

г) відношення.

5. Визначте вид матеріальної відповідальності, яка не передбачена законом:

а) обмежена;

б) повна;

в) штраф;

г) підвищена.

6. Між якими родичами і членами сім’ї регулює відносини Сімейний кодекс України:

а) подружжям;

б) бабусею, дідусем та онуками;

в) тіткою, дядьком і племінником;

г) рідними братами і сестрами?

7. У відповідях під якими номерами правильно вказані види інкорпорації залежно від юридичного значення:

а) галузева;

б) хронологічна;

в) предметна;

г) офіційна;

д) неофіційна;

е) загальна?

8. Спадкування за законом.

9. Стадії вчинення злочину.

10. Громадянки Кравченко було запропоновано перевід на іншу роботу у зв’язку зі змінами у виробництві. Однак вона відмовилась від цієї пропозиції і тому вона була звільнена. Чи правомірне звільнення громадянки Кравченко? Обґрунтуйте висновки за Кодексом законів про працю.

11. Договір прокату.


Варіант № 19

1. Визначте, хто може розпоряджатися власністю особи віком до 14 років від її імені та в її інтересах:

а) дядько;

б) тітка;

в) батько;

г) сестра.

2. Договір вважається укладеним, якщо:

а) між сторонами досягнуто згоди з усіх важливих питань;

б) сторони його підписали;

в) дотримана передбачена у законі форма;

г) виникли права та обов’язки, передбачені договором.

3. Визначте основне покарання:

а) позбавлення спеціального звання;

б) обмеження волі;

в) позбавлення рангу;

г) конфіскація майна.

4. Визначте одну із санкцій адміністративно-правової відповідальності:

а) позбавлення волі;

б) штраф;

в) догана;

г) виправні роботи.

5. Визначте вік, з якого настає трудова правоздатність:

а) 12 років;

б) 13 років;

в) 16 років;

г) 18 років.

6. Визначте одну з умов укладання шлюбу:

а) згода батьків;

б) документ про загальну середню освіту;

в) досягнення шлюбного віку особами, що одружуються;

г) наявність у майбутньої сім’ї житла.

7. У відповідях під якими номерами правильно вказані види кодифікації за обсягом:

а) міжгалузева;

б) офіційна;

в) спеціальна;

г) галузева;

д) загальна.

8. Порядок укладання і розірвання шлюбу.

9. Порядок розглядання індивідуальних трудових спорів.

10. Громадянин Шерстюк подав заяву про звільнення у зв’язку з виходом на пенсією з вимогою звільнити його у день подачі заяви. Адміністрація підприємства відмовила йому у звільненні у день подачі заяви про звільнення і вимагала відпрацювати два тижні. Чи правомірна відмова адміністрації? Обґрунтуйте висновки за Кодексом законів про працю.

11. Договір транспортного експедирування.


Варіант № 20

1. Визначте, які відносини належать до особистих немайнових:

а) авторство музичного твору;

б) честь і гідність;

в) літературна публікація;

г) позитивна ділова репутація особи.

2. Договір – це:

а) односторонній правочин або юридичний вчинок;

б) двосторонній або багатосторонній правочин;

в) двосторонній або односторонній правочин;

г) односторонній або багатосторонній правочин;

д) односторонній правочин або делікт.

3. Вид співучасників за наведеним визначенням. Особа, яка умовляннями, підкупом, погрозою, примусом чи іншим чином схилила іншого співучасника до вчинення злочину:

а) виконавець (співвиконавець);

б) організатор;

в) підмовник;

г) пособник.

4. Скільки стягнень може бути накладено за одне адміністративне правопорушення:

а) тільки одне основне стягнення;

б) декілька основних та декілька додаткових стягнень;

в) одне основне і одне додаткове стягнення;

г) два основних стягнення.

5. Визначте, на який строк укладається колективний договір:

а) 1 рік;

б) 2 роки;

в) 5 років;

г) 10 років.

6. Визначте вік дітей, над якими може бути встановлена опіка:

а) до 14 років;

б) до 15 років;

в) до 16 років;

г) до 18 років.

7. У відповідях під якими номерами правильно вказані види кодифікації за формою виразу:

а) протест;

б) статут;

в) кодекс;

г) ухвала;

д) рішення;

е) закон?

8. Забезпечення виконання зобов’язань.

9. Поняття та ознаки підприємницької діяльності.

10. Наречений Сміхура виявив бажання взяти прізвище нареченої Пилипенко. Чи правомірна його вимога? Обґрунтуйте висновки за Сімейним кодексом України.

11. Договір чартера.


Контрольні питання


Право: поняття та ознаки.

Функції права.

Принципи права.

Джерела права.

Система права, її елементи.

Норма права: поняття та ознаки.

Галузі та інститути права.

Закон: поняття та ознаки. Види законів.

Підзаконні акти.

Правовідношення: поняття і структура.

Правові системи світу.

Поняття і предмет конституційного права.

Види норм права.

Джерела конституційного права України.

Конституція України – основне джерело конституційного права.

Суб'єкти конституційно-правових відносин.

Поняття і сутність Конституції, її функції.

Класифікація Конституцій.

Порядок і способи прийняття Конституцій.

Поняття конституційного ладу України і його основи.

Принципи конституційного ладу України.

Правові основи захисту Конституції.

Державні символи України та інші атрибути української державності.

Роль Конституції у розбудові в Україні правової, демократичної, соціальної держави.

Правовий статус людини і громадянина в Україні.

Особисті права людини і їх конституційне закріплення.

Політичні права громадян України.

Соціально-економічні права громадян України.

Культурні права громадян України.

Основні обов'язки громадян України.

Особливості правового статусу іноземців в Україні.

Поняття і сутність громадянства в Україні.

Принципи громадянства України.

Набуття громадянства України.

Поняття і сутність громадянства в Україні.

Умови прийняття громадянства України.

Адміністративно-територіальний устрій України.

Система державних органів України, конституційно-правове регулювання їх статусу.

Способи формування державних органів України.

Виборче право і виборча система: поняття і види.

Принципи виборів в Україні.

Конституційно-правовий статус глави держави.

Порядок обрання Президента України.

Повноваження Президента України.

Припинення повноважень Президента України.

Конституційно-правовий статус Верховної Ради України.

Порядок формування Верховної Ради України.

Конституційно-правовий статус народного депутата України.

Конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України.

Конституційний Суд в Україні: порядок формування, компетенція, функції.

Судова система в Україні.

Конституційно-правовий статус Прокуратури.

Поняття, система і основні принципи організації місцевого самоуправління в Україні.

Структура Конституції України.

Цивільне право як галузь права.

Джерела цивільного права.

Зміст цивільних правовідносин.

Характеристика об'єктів цивільного права.

Зміст права власності.

Виникнення і припинення права власності.

Форми власності в Україні.

Майнові відносини в цивільному праві.

Особисті немайнові відносини.

Суб'єкти цивільного права.

Правоздатність фізичних осіб.

Дієздатність фізичних осіб. Види дієздатності.

Поняття злочину і його склад.

Безвісна відсутність громадян.

Оголошення громадянина померлим.

Юридична особа: поняття і ознаки.

Види юридичних осіб.

Створення і припинення юридичних осіб.

Правоздатність і дієздатність юридичних осіб.

Поняття правочину, види правочинів.

Зміст правочину.

Види недійсних правочинів.

Абсолютно недійсні правочини.

Відносно недійсні правочини.

Правові наслідки визнання правочину недійсним.

Цивільно-правовий договір: поняття і види.

Форма договору.

Зміст договору.

Порядок укладання договору.

Зміна і розірвання договору.

Забезпечення зобов'язань у договорі.

Віндікаційний позов.

Негаторний позов.

Поняття шлюбу і сім’ї.

Майнові і особисті немайнові відносини у шлюбі.

Шлюбний контракт.

Поняття трудового правовідношення.

Поняття трудового договору, його зміст.

Правові наслідки визнання правочину недійсним.

Цивільно-правовий договір: поняття і види.

Форма договору.

Зміст договору.

Порядок укладання договору.

Зміна і розірвання договору.

Забезпечення зобов'язань у договорі.

Віндікаційний позов.

Негаторний позов.

Поняття шлюбу і сім’ї.

Майнові і особисті немайнові права і обов’язки подружжя.

Майнові і особисті немайнові права і обов’язки батьків і дітей.

Шлюбний договір.

Поняття трудового правовідношення.

Поняття трудового договору, його зміст.

Умови прийому на роботу.

Розірвання трудового договору з ініціативи власника.

Розірвання трудового договору з ініціативи робітника.

Зміст трудового контракту.

Підстави припинення трудового договору.

Адміністративне правопорушення.

Види адміністративних стягнень.

Порядок притягнення до адміністративної відповідальності.

Поняття кримінального права.

Покарання і його види.Список рекомендованих джерел з права містить як традиційний перелік виданої літератури з основ права України, так і перелік основних вітчизняних Інтернет-ресурсів з правової тематики.

Нормативні акти.

Нормативні акти (зі змінами і доповненнями на 1.09.2008)

Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 40–44. – Ст. 356; зі змінами ВВР України. – 2004. – № 11. – Ст. 140, № 33–34. – Ст. 403; 2005. – № 2. – Ст. 39, № 13. – Ст. 234, № 16. – Ст. 257, № 26. – Ст. 352, № 31. – Ст. 420, № 33. – Ст. 427, № 42. – Ст. 464, 2006. – № 13. – Ст. 110, № 15. – Ст. 127, № 19–20. – Ст. 161, № 27. – Ст. 234, № 31. – Ст. 456, № 46. – Ст. 456.

Житловий кодекс Української РСР // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1983. – Додаток до № 28. – Ст. 573, 574; зі змінами ВВР УРСР.; 1986. – № 21. – Ст. 414, № 27. – Ст. 539; 1988. – № 45. – Ст. 1070; 1991. – №9. – Ст. 89; ВВР України – 1992. – № 12. – Ст. 169; 1993.–№24. – Ст. 258; 1994. – – № 3. – Ст. 15; 1995.–№29. – Ст. 218; 2000. – № 20. – Ст. 150; 2003. – № 20. – Ст. 150, 2003. – № 30. – Ст. 247, № 38, ст. 313, № 51. – Ст. 550; 2005. – № 11. – Ст. 198, № 27. – Ст. 359; 2006. – № 12. – Ст. 104.

Земельний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3–4.– Ст. 27; зі змінами ВВР України – 2002. – № 12–13. – Ст. 92, № 98. – Ст. 213, № 30. – Ст. 247, № 38. – Ст. 313; 2004. – № 7. – Ст. 48, 57, № 8. – Ст. 67; 2005. –№4. – Ст. 83, № 35. – Ст. 416; 2006. – № 26. – Ст. 209, № 21. – Ст. 170.

Кодекс адміністративного судочинства // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35–36, № 37 – Ст. 446; 2005 – № 52. – Ст. 562; 2006 – № 1. – Ст. 16, № 35. – Ст. 295, № 35. – Ст. 297, № 45. – Ст. 436.

Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25–26. – Ст. 131; 2002. – № 17. – Ст. 121, № 30. – Ст. 206; 2003. – № 26. – Ст. 198, 199, № 29. – Ст. 234; 2004. – № 36. – Ст. 430, № 7. – Ст. 46; 2005. –№5. – Ст. 119, № 6. – Ст. 134, № 10. – Ст. 167, № 16. – Ст. 260, № 27. – Ст. 359; 2006. – № 1. – Ст. 18, № 12. – Ст. 105, № 17. – Ст. 147, № 26. – Ст. 211, № 31. – Ст. 268, № 33. – Ст. 280.

Сімейний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21–22. – Ст.135; 2003. – № 7. – Ст. 70; 2005. – № 26. – Ст. 352, № 32. – Ст. 422,423, № 51. – Ст. 551; 2006. –№1. – Ст. 2, № 22. – Ст. 179, № 14. – Ст. 120, № 33. – Ст. 277, № 34. – Ст. 293.

Цивільний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. 2004. – № 40–41, 42. – Ст. 492; 2005. – № 32. – Ст. 422, № 35. –36. – Ст. 446.

Додаток до Кримінального кодексу УРСР «Перелік майна, що не підлягає конфіскації за судовим вироком» від 28.12.60 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1961. – № 2. – Ст. 14.

Закон України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі» // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 52, Ст. 455; із змінами 2001. – № 40. – Ст. 193; 2004. – № 7. – Ст. 49; 2005. – № 11. – Ст. 198.

Закон України «Про виконавче провадження» // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 24. – Ст. 207; із змінами 2001. – № 11, Ст. 54; 2001. – № 44 – Ст. 226; 2002. – № 14. – Ст. 96; № 30. – Ст. 202; 2003. – № 5. – Ст. 46. – № 16. – Ст. 127; 2004. – № 2. – Ст. 6; 2004. – № 11. – Ст. 140; 2004. – № 18. – Ст. 250.

Закон України «Про відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду» // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 1. – Ст. 1, зі змінами 2001. – № 2. – Ст. 3 ; 2003. – № 27. – Ст. 209; 2004. – № 8. – Ст. 66; 2006. – № 12. – Ст. 102.

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 51. – Ст. 552; зі змінами 2005. – № 10. – Ст. 194, № 32 . – Ст. 421; 2006. – № 13. – Ст. 110.

Закон України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 35. – Ст. 236, із змінами 2003. – № 27. – Ст. 209; 2005. – № 5. – Ст. 116; 2006. – № 51. – Ст. 519.

Закон України «Про житлово–комунальні послуги» // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 47. – Ст. 514.

Закон України «Про житловий фонд соціального призначення» // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 19–20. – Ст. 159.

Закон України «Про забезпечення організаційно–правових умов соціального захисту дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 6. – Ст. 147.

Закон України «Про заставу» // Відомості Верховної Ради України. 1992. – № 47. – Ст. 642; 2000. – № 50. – Ст. 436; 2003. – № 30. – Ст. 247. – № 38. – Ст. 313; 2004. – № 11. – Ст. 140; 2005. – № 32. – Ст. 422. – № 48. – Ст. 480.

Закон України «Про захист прав споживачів» // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 30. – Ст. 379; 2006. – № 7. – Ст. 84.

Закон України «Про іпотеку» // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 38. – Ст. 313; 2006. – № 13. – Ст. 110. – № 16. – Ст. 134. – № 31. – Ст. 268.

Закон України «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду» // Голос України. – 2007. – № 6. – 16 січня.

Закон України «Про міліцію» // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 4. – Ст. 20; із змінами 2000. –№ 10. – Ст. 79, № 27. – Ст. 213; 2001. – № 40. – Ст. 19; 2002. – № 17. – Ст. 117, № 26. – Ст. 176, 2003. – № 29. – Ст. 233, № 30. – Ст. 247; 2004. – № 10. – Ст. 95, № 23. – Ст. 323, № 36. .– Ст. 434; 2005. – № 10. – Ст. 187, № 16. – Ст. 263, № 17, № 18–19. – Ст. 267.

Закон України «Про оперативно–розшукову діяльність» // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303; із змінами 1992. – № 39. – Ст.572; 1993. – № 11. – Ст. 83, 1994. – № 11. – Ст. 52; 1999. – № 4. – Ст. 35; 2000. – № 10. – Ст. 79; 2001. – № 14. – Ст. 72; 2002. – № 33. – Ст. 236, 2003. – № 27. – Ст. 209, № 39. – Ст. 236, № 30. – Ст. 247, № 45. – Ст. 357, 2004. – № 8. – Ст.66, 2005. – № 10. – Ст.187, № 25. – Ст. 335.

Закон України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей» // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 26. – Ст. 354.

Закон України «Про охорону культурної спадщини» // Офіційний вісник України. – 2000. – № 27. – Ст. 112; зі змінами 2002. – № 3–4. – Ст. 27; 2002. – № 16. – Ст. 144; 2005. – № 5. – Ст. 114.

Закон України «Про охорону дитинства» // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 30. – Ст. 142 зі змінами ВВР 2002. – № 32. – Ст. 232; 2002. – № 46. – Ст. 347; 2003. – № 10–11. – Ст. 86; 2004. – № 17–18. – Ст. 250; 2004. – № 19. – Ст. 251; 2005. – № 6. – Ст. 144. – № 10. – Ст. 191. – № 11. – Ст. 202. – № 17–18. – Ст. 19.

Закон України «Про планування і забудову територій» // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 31. – Ст. 250.

Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану» // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 23. – Ст. 176; зі змінами 2003. –№ 29. – Ст. 233; 2003. – № 27. – Ст. 209.

Закон України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення в результаті Чорнобильської катастрофи» // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 16. – Ст.19 зі змінами України 1992. – № 13. – Ст. 177; 1992. – № 37. – Ст. 541; 1995. – № 19. – Ст. 136; 1996. – № 3. – Ст. 11; 1997. – № 8. – Ст. 62; 2005. – № 7–8. – Ст. 162; 2005. – № 17. – Ст. 18 –19.

Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду» // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №36. – Ст. 524; 1994. – № 24. – Ст. 182; 1997. – № 12. – Ст. 100; 1998. – № 10. – Ст. 36; ОВ України. – 2003. – № 23. – Ст.1021.

Закон України «Про соціальні послуги» // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 45. – Ст. 358; зі змінами 2004. – № 50. – Ст. 537.

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали в результаті Чорнобильської катастрофи» // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1992. – № 16. – Ст. 200; зі змінами ВВР України 2001. – № 2–3. – Ст. 10; 2001. – № 27. – Ст. 134; 2001. – № 30. – Ст. 140; 2000. – № 44. – Ст. 230; 2002. – № 29. – Ст. 199; 2003. – № 10–11. – Ст. 87; 2004. – № 36. – Ст. 445; 2005. – № 9. – Ст. 181; 2005. – № 16. – Ст. 259; 2005. – № 25. – Ст. 338; 2006. – № 1. – Ст. 18; 2006. – № 9–10–11. – Ст. 96; 2006. – № 49. – Ст. 485.


9525306940366994.html
9525427413140660.html
9525493299125081.html
9525599661515720.html
9525716846958069.html