Програма моніторингу довкілля одеської області на 2011-2017 роки Одеса -2010 - страница 5
^ 7. Удосконалення та впровадження нормативно-правового механізму прийняття та виконання рішень у сфері моніторингу довкілля

7.1

Аналіз існуючої нормативно-правової бази управління моніторинговою діяльністю в регіоні та розробка пропозицій щодо її удосконалення

2011

Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Одеській області;

територіальні органи суб’єктів моніторингу

Державний та обласний бюджети

40

Пропозиції щодо удосконалення нормативно-правової бази управління моніторинговою діяльністю

7.2

Розробка та затвердження пакету нормативних документів з регулювання діяльності РСМД, змін і доповнень до чинних документів


2012-2013

Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Одеській області;

територіальні органи суб’єктів моніторингу

Державний та обласний бюджети

2012 – 50

Пакет нормативних документів зі змінами і доповненнями до чинних документів

2013 – 50

7.3

Організаційне супроводження Програми, складання звіту про результати моніторингу довкілля Одеської області за поточний рік, розробка переліку заходів на наступний рік
2011-2017

Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Одеській області;

Міжвідомча обласна комісія з питань моніторингу довкілля;


Державний та обласний бюджети
Забезпечення організаційного супроводу виконання Програми.

7.4

Науково-методичне супроводження Програми

2011-2017

Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Одеській області,

РІАЦ

Державний та обласний бюджети

2011 – 40

Забезпечення науково-методичного супроводу виконання Програми.

2012 – 40

2013 – 40

2014 – 40

2015 –40

2016 - 40

2017 – 40
^ Обсяг фінансування за напрямком

Всього: 420 тис. грн.
Загальний обсяг фінансування

Всього: 4800 тис.грн.


Загальний обсяг фінансового забезпечення Програми на 2011-2017 рр. складає 4800 тис. грн.1 Рішення Одеської облради від 10.09.2010 р. „Про внесення змін і доповнень до рішення Одеської обласної ради” від 12.05.2010 р. №1100-V „Про обласний бюджет Одеської області на 2010 рік”, додаток 7 „Перелік об’єктів, видатки на які у 2010 році здійснюються за рахунок коштів обласного „Фонду охорони навколишнього природного середовища”.

2 Див. розділ „5.2. Нормативно-правове забезпечення”.

3 Споживачем продукції моніторингової діяльності є державна система управління станом навколишнього природного середовища.


4 Вказані завдання загального моніторингу співпадають із завданнями екологічного моніторингу, як вони визначаються у наукових публікаціях, однак в українському законодавстві термін екологічний монітоирнг. використовується рідко і не має нормативного визначення

5 Тут і далі вказані посилання на джерела, що наведені додатку 3.


6 Цей вид моніторингу не має нормативного визначення.

7 Морське середовище – середовище існування гідробіоценозу (або сукупність абіотичних компонентів морської екосистеми) включає: воду з розчиненими у ній хімічними речовинами, завислу речовину і поверхневий шар донних відкладів;

8 Також до підсистеми спостережень 8.1.2 відносяться підсистеми спостережень 1.1.3 (спостереження за якістю вод, що використовуються для зрошення) та 7.1.3 (спостереження за дренажними та скидними водами)

9 Спостереження за забрудненням ґрунтів на землях ПЗФ проводяться суб’єктами ДСМД у тих випадках, коли землі ПЗФ підпадають під одну із категорій земель, для яких організовано спеціальну підсистему спостережень. Так, облСЕС може вести відповідні спостереження, якщо землі ПЗФ знаходяться у межах поселень чи рекреаційних територій (підсистема 8.2(д)), Облводгосп може вести відповідні спостереження, якщо землі ПЗФ включають територію земель водного фонду (підсистема 8.2(б)) і т.п.

10 ОблСЕС проводить спостереження за забрудненням ґрунту у зоні впливу об’єктів промислового та сільськогосподарського виробництва у разі, якщо відповідні землі використовуються для забезпечення життєдіяльності людей (для проживання, для вирощування сільськогосподарських культур тощо);

11 Спостереження за проявами підтоплення (за рівнем ґрунтових вод) проводяться у рамках підсистем спостереження


9516250284134037.html
9516472461306837.html
9516602185224608.html
9516665388035768.html
9516708943834094.html