6.4.1.3. Центр європейської інформації - Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Книги І книжники. Літопис минулого...


6.4.1.3. Центр європейської інформації

 1. Центр європейської інформації: Інформаційно-рекламний буклет / Упорядник І.В. Барабан.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2006.

* * *

 1. Грант від Фонду Сороса // Зоря.– 2005.– 12 листоп.– С. 3.

Бібліотека одержала грант для створення Інформаційного центру Європейської інтеграції.

 1. Грабовский В. Шагнем в Европу! // Днепр вечерний.– 2006.– 28 апр.– C. 2.

 2. М'якшиков М. Відкрито центр європейської інформації // Зоря.– 2006.– 20 квіт.– C. 2.


^ 6.4.1.4. Центр правової інформації

 1. Барабан І.В. Центр правової інформації ДОУНБ – оперативний канал правової інформації соціально-активної частини населення області. Бібліотечна Дніпропетровщина. Інформ.-метод. збірник. Вип. 2.– 2003.– С. 84–86.

 2. Центр правової інформації (ЦПУ): Інформ.-рекламний буклет / Упоряд. І. Барабан.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2004.

* * *

 1. Апрасюхин Я. Юристом можешь ты не быть, но свой закон обязан чтить // Днепр вечерний.– 2003.– 26 марта.

Перезентовано підручник профессора Юридичної академии МВД В. Тертишника "Кримінально-процесуальне право України".

 1. Проводов І. Його підручники популярні навіть серед бандитів та рекетирів // Наше місто.– 2003.– 19 берез.– C. 2.

 2. Свиридова О. Признательность читателей – заслуга автора // Вісті Придніпров'я.– 2003.– 18 берез.– C. 3.

Відбулась презентація книги В.М. Тертишника "Кримінально-процесуальне право України".


^ 6.4.2. Інформаційна продукція бібліотеки


1950-ті

 1. Великий русский писатель Ф.М. Достоевский 1881–1956: К 75-летию со дня смерти: Рекоменд. список литературы.– Днепропетровск, 1956.

 2. Дело Ленина живет и побеждает: К 86-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина: Рекоменд. список литературы.– Днепропетровск, 1956.

 3. Дніпропетровська область у шостій п’ятирічці: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1956.– 7 с.

 4. Міжнародний жіночий день 8 березня: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1956.

 5. Что читать токарю о скоростном и силовом резании металлов: Рекоменд. список литературы.– Днепропетровск, 1956.– 7 с.

 6. Велика Жовтнева Соціалістична революція і громадянська війна в художній літературі: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1957.

 7. Ідеї Леніна живуть і перемагають: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1957.

 8. Історія революційного руху та боротьба за встановлення і зміцнення Радянської влади на Катеринославщині: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1957.– 16 с.

 9. Радянський суд на стороні соціалістичної законності: До виборів народних суддів: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1957.

 10. 40 років лютневої буржуазно-демократичної революції в Росії (1917 р.): Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1957.

 11. Тяжелая индустрия – основа экономического могущества Советского государства: Рекоменд. список литературы.– Днепропетровск, 1957.

 12. Что читать кузнецу по повышению своей квалификации: Рекоменд. список литературы.– Днепропетровск, 1957.– 8 с.

 13. 6-й з’їзд РСДРП(б): До 40-річчя з дня відкриття: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1957.

 14. Матеріали безмежних можливостей: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1958.– 8 с.

 15. Нові книги по будівництву: Інформ. список літератури.– Дніпропетровськ, 1958.– 5 с.

 16. Новые описания отечественных изобретений, поступивших в Днепропетровскую областную государственную библиотеку им. Октябрьской революции: Информ. список.– Днепропетровск, 1958.– 16 с.

 17. Що читати по улаштуванню і експлуатації газової сітки та спалюванню природного газу в промисловості та побуті: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1958.– 7 с.

 18. Автоматизація та механізація виробництва: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1959.– 6 с.

 19. Використання природного газу в промисловості та побуті: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1959.– 11 с.

 20. За здоровий побут і комуністичну мораль: Рекоменд. список літератури / Упоряд.: Т. Васеніна, Л. Канделло.– Дніпропетровськ, 1959.– 11 с.

 21. Нові описи вітчизняних винаходів, які одержані Дніпропетровською Обласною державною бібліотекою за I квартал 1959 р.: Інформ. список.– Дніпропетровськ, 1959.– 10 с.

 22. Передовий досвід тваринників Дніпропетровщини: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1959.– 21 с.

 23. Продуктивність праці – запорука успіху в будівництві комунізму: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1959.– 5 с.

 24. Рекомендательные списки художественной литературы для обсуждений (проза 1958–1959 гг.).– Дніпропетровськ, 1959.

 25. Семирічний план розвитку народного господарства на Дніпропетровщині: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1959.– 21 с.

1960-ті

 1. Комплексна механізація на Дніпропетровщині: Список літератури.– Дніпропетровськ, 1960.– 14 с.

 2. Наслідуйте патріотичний почин бригади комуністичної праці Петра Махоти: Рекоменд. список літератури / Упоряд. Т.В. Васеніна.– Дніпропетровськ, 1960.– 7 с.

 3. Послідовники Ярослава Чижа на Дніпропетровщині: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1960.– 8 с.

 4. Художня література на допомогу вивчаючим історію КПРС: Рекоменд. списки літератури.– Дніпропетровськ, 1960.– 42 с.

 5. Буряководам Дніпропетровщини: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1961.

 6. Для вас, доярки!: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1961.

 7. За збільшення виробництва м’яса: Рекоменд. список. літератури.– Дніпропетровськ, 1961.

 8. На допомогу пташницям: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1961.

 9. На допомогу кукурудзоводам Дніпропетровщини: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1961.

 10. Свіжі овочі – цілий рік: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1961.

 11. Вирощування кукурудзи на Дніпропетровщині: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1963.– 6 с.

 12. 112. Ми прийдемо до перемоги комуністичної праці через виховання любові до праці. Рішення червневого Пленуму ЦК КПРС – в життя: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1963.– 3 с.

 13. На допомогу механізаторам, винахідникам та раціоналізаторам сільськогосподарського виробництва: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1963.– 7 с.

 14. Суспільна власність – основа виховання нових відносин між людьми: Рішення Червн. Пленуму ЦК КПРС – в життя: Реком. список. літератури.– Дніпропетровськ, 1963.– 3 с.

 15. Удар по пережиткам минулого – удар по буржуазній ідеології: Рішення червн. Пленуму ЦК КПРС – в життя: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1963.– 4 с.

 16. За великий урожай: Список літератури.– Дніпропетровськ,1964.– 3 с.

 17. За високі врожаї цукрових буряків!: Інформ. список літератури.– Дніпропетровськ, 1964.– 2 с.

 18. Машини для обробки грунту та внесення добрив: Нові описи вітчизняних винаходів.– Дніпропетровськ, 1964.– 17 с.

 19. Машини та комбайни по збиранню врожаю: Опис вітчизняних винаходів.– Дніпропетровськ, 1964.– 23 с.

 20. Молоді про Володимира Ілліча Леніна: До 95-річчя з дня народження В.І. Леніна: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1965.

 21. Механізаторам – до весняних робіт: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1965.

 22. Наші земляки в боях за Батьківщину: До 20-річчя перемоги над фашистською Німеччиною: Рекоменд. список літератури / Упоряд. С.Г. Карнаух.– Дніпропетровськ: Промінь, 1965.– 11 с.

 23. В боях за Великий Жовтень на Україні: Список літератури.– Дніпропетровськ, 1966.

 24. Економічні знання – кожному: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1966.– 2 с.

 25. Марксизм-ленінізм про виникнення і розвиток релігії: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1966.– 2 с.

 26. Рекомендаційний список сільськогосподарської літератури місцевого видавництва "Промінь".– Дніпропетровськ, 1966.

 27. Ріст матеріального добробуту і культури радянського народу: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1966.– 2 с.

 28. Боротьба робітників і селян за встановлення Радянської влади на Катеринославщині: Література до Жовтн. читань.– Дніпропетровськ, 1967.– 5 с.

 29. Боротьба трудящих Дніпропетровщини проти фашистських окупантів в роки Великої Вітчизняної війни: Література до Жовтн. читань.– Дніпропетровськ, 1967.– 2 с.

 30. Виховання нової людини: Рекоменд. список літератури за 1965-1966 рр.– Дніпропетровськ, 1967.– 7 с

 31. І.В. Бабушкін: Література до Жовтн. читань.– Дніпропетровськ, 1967.– 2 с.

 32. Інформаційний список.– Дніпропетровськ, 1967.– 9 с.

 33. Книга в житті і діяльності В.І. Леніна: Список літератури.– Дніпропетровськ, 1967.– 1 с.

 34. Коммунистическому быту – новые праздники, обряды, традиции: Список літератури.– Днепропетровск, 1967.– 9 с.

 35. Ленін і Катеринославщина: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1967.– 1 с.

 36. Розвиток науки на Дніпропетровщині: Література до Жовтн. читань.– Дніпропетровськ, 1967.– 4 с.

 37. Сини революції – борці за перемогу Радянської влади в Катеринославі: Література до Жовтн. читань.– Дніпропетровськ, 1967.– 3 с.

 38. Битва за Дніпро: До 25-річчя звільнення Дніпропетровщини від німецько-фашист. загарбників: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1968.

 39. З тобою, Вітчизно, наші серця: На допомогу патріотичному вихованню молоді: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1968.

 40. Комсомол Дніпропетровщини: До 50-річчя ВЛКСМ: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1968.

 41. Ленін і Катеринославщина: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1968.

 42. Наші земляки – двічі Герої Радянського Союзу: До 25-річчя з дня визволення Дніпропетровщини від німецько-фашист. загарбників: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1968.– 4 с.

 43. Нові надходження довідково-бібліографічної і методичної літератури до обласної бібліотеки і ЦНТБ за …квартал 1968 р.: Інформ. щокварт. листок. Вип. 1–4.– Дніпропетровськ, 1968.

 44. Непереможність наших ідей: Список літератури.– Дніпропетровськ, 1968.– 2 с.

 45. О Всесоюзной молодежной читательской конференции, посвященной 50-летию Ленинского комсомола.– Дніпропетровськ, 1968.– 8 с.

 46. Пролетарська солідарність. Список літератури.– Дніпропетровськ, 1968.– 2 с.

 47. Список наличия новых изданий в библиотеках Днепропетровской области.– Днепропетровск, 1968.– 48 с.

 48. СРСР – прапороносець миру і дружби: Список літератури.– Дніпропетровськ, 1968.– 2 с.

 49. Тваринництву – постійну увагу: Вибірк. бібліогр. список літератури за 1966–1967 рр.– Дніпропетровськ, 1968.

 50. Борьба трудящихся Закарпатья за национальное и социальное освобождение: Список литературы.– Днепропетровск, 1969.

 51. В.И. Ленин и технический прогресс: Краткий список литературы.– Днепропетровск, 1969.– 2 с.

 52. В.И. Ленин о защите социалистического отечества: В помощь военно-патриотическому воспитанию: Обзор произведений.– Днепропетровск, 1969.– 9 с.

 53. Великая Октябрьская социалистическая революция и революционное движение в Чехословакии: Список. литературы.– Днепропетровск, 1969.

 54. З Новим роком!: Рекоменд. список літератури на допомогу організації новорічного свята.– Дніпропетровськ, 1969.– 2 с.

 55. Лауреати Ленінських премій в галузі літератури і мистецтва (1957–1967): Список літератури.– Дніпропетровськ, 1969.– 5 с.

 56. Криворізьке підпілля в роки Великої Вітчизняної війни (1941–1945 рр.): Список літератури.– Дніпропетровськ, 1969.– 2 с.

 57. Нові надходження довідково-бібліографічної і методичної літератури до обласної бібліотеки і ЦНТБ за …квартал 1969 р.: Інформ. щокварт. листок. Вип. 1–4.– Дніпропетровськ, 1969.

 58. Образ В.І. Леніна в літературі і мистецтві: Рекоменд. покаж. літератури.– Дніпропетровськ, 1969.– 12 с.

 59. Познайомтесь з такими творами В.І. Леніна про молодь: Список літератури.– Дніпропетровськ, 1969.

 60. Психология и техника: Список литературы.– Днепропетровск, 1969.– 2 с.

 61. Радимо прочитати книги про В.І. Леніна: Список літератури.– Дніпропетровськ, 1969.

 62. Рекомендательные списки репертуара для коллективов художественной самодеятельности к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина.– Днепропетровск, 1969.– 32 с.

 63. Техническая эстетика и культура производства: Список литературы.– Днепропетровск, 1969.– 10 с.

 64. Трудовые подвиги трудящихся Кривбасса в годы Великой Отечественной войны: Список литературы.– Днепропетровск, 1969.

 65. Человек и машина: Список литературы.– Днепропетровск, 1969.

1970-ті

 1. Боротьба трудящих за розвиток сільського господарства Дніпропетровщини в роки восьмої п’ятирічки (1965–1970 рр.): Список літератури.– Дніпропетровськ, 1970.

 2. В.І. Ленін і Дніпропетровщина: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1970.– 4 с.

 3. Виховання прекрасним: Рекоменд. список літератури. на допомогу естетичному вихованню учнів та молоді.– Дніпропетровськ, 1970.– 7 с.

 4. Дніпропетровщина в роки Великої Вітчизняної війни (1941–1945 рр.): Список літератури.– Дніпропетровськ, 1970.

 5. До нового розвитку колгоспного ладу: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1970.– 9 с.

 6. Зовнішня політика СРСР – політика миру і дружби: Рекоменд. список літератури на допомогу бібліотекарю і пропагандисту.– Дніпропетровськ, 1970.– 12 с.

 7. Лауреати Ленінських премій в галузі науки і техніки Дніпропетровської області: Список літератури.– Дніпропетровськ, 1970.– 3 с.

 8. Ленінська економічна політика КПРС: Рекоменд. список літератури на допомогу бібліотекарю і пропагандисту.– Дніпропетровськ, 1970.– 15 с.

 9. Механізація та електрифікація сільськогосподарського виробництва. Інформ. список. Вип. 1–3.– Дніпропетровськ, 1970.

 10. Подвиг залишається жити: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1970.– 8 с.

 11. Про авторитет керівника: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1970.– 4 с.

 12. Рослинництво. Інформ. список. Вип. 1–4.– Дніпропетровськ, 1970.

 13. Список лауреатов премий в области художественной литературы.– Днепропетровск, 1970.– 6 с.

 14. Тваринництво. Інформ. список. Вип. 1–3.– Дніпропетровськ, 1970.

 15. Економіка і організація сільськогосподарського виробництва. Інформ. список. Вип. 1–4.– Дніпропетровськ, 1970.

 16. Безсмертний в пам’яті народній: Герой Радянського Союзу В.М. Усов: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1971.

 17. Бібліографічні матеріали. Березень 1971. № 1: Інформ. листок.– Дніпропетровськ, 1971.– 6 с.

 18. Відважні соколи (Герої Радянського Союзу – І.Т. Вдовенко, М.В. Гомоненко): Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1971.

 19. Гігант великої хімії: Дніпропетровському шинному заводу – 10 років: Рекоменд. список / Упоряд. Н.М. Вороненко.– Дніпропетровськ, 1971.– 3 с.

 20. Економіка і організація сільськогосподарського виробництва. Квітень-червень: Інформ. список / Упоряд. Л. Мисюк.– Дніпропетровськ, 1971.– 13 с.

 21. Інформаційний листок. Вип. 1–4.– Дніпропетровськ, 1971.

 22. Комуністична партія Радянського Союзу – провідна сила нашого суспільства: Рекоменд. список літератури на допомогу бібліотекарю та пропагандисту / Упоряд. Л.Г. Гурай.– Дніпропетровськ, 1971.– 19 с.

 23. Механізація та електрифікація сільськогосподарського виробництва. Інформ. щокварт. список. Вип. 1–4.– Дніпропетровськ, 1971.

 24. Нове сузір’я героїв Дніпропетровщини: Герої Соціалістичної Праці: Рекоменд. список літератури про трудівників сільського господарства – Героїв Соціалістичної Праці / Упоряд. С.Г. Карнаух.– Дніпропетровськ, 1971.– 5 с.

 25. Новини краєзнавчої літератури. 1970.– Дніпропетровськ, 1971.– 24 с.

 26. Розквіт радянської культури: Рекоменд. список літератури на допомогу бібліотекарю та пропагандисту / Упоряд. Л.Г. Гурай.– Дніпропетровськ, 1971.– 7 с.

 27. Рослинництво. Рекоменд. список. Вип. 1–4 / Упоряд. Л. Мисюк.– Дніпропетровськ, 1971.

 28. Тваринництво. Інформ. список. Вип. 1–4 / Упоряд. Л. Мисюк.– Дніпропетровськ, 1971.

 29. Економіка соціалістичного сільського господарства: Інформ. щокварт. список. Вип. 1–4 / Упоряд. Л.С. Мисюк.– Дніпропетровськ, 1972.

 30. Економічний всеобуч на Дніпропетровщині: Рекоменд. список / Упоряд. С.Г. Карнаух.– Дніпропетровськ, 1972.– 5 с.

 31. І.В. Бабушкін і Дніпропетровщина: До 100-річчя з дня народження: Рекоменд. список / Упоряд. Н.М. Вороненко.– Дніпропетровськ, 1972.– 6 с.

 32. Інформаційний листок. В обласну бібліотеку за …квартал 1973 року надійшли наступні методичні та бібліографічні матеріали: Щокварт. список. Вип. 1–4.– Дніпропетровськ, 1972.

 33. Маршрутами дружби: Інтерн. зв’язки дніпропетровців: До 50-річчя утворення СРСР: Рекоменд. список / Упоряд. С. Карнаух.– Дніпропетровськ, 1972.– 9 с.

 34. Механізація та електрифікація сільськогосподарського виробництва. Інформ. щокварт. список. Вип. 1–4.– Дніпропетровськ, 1972.

 35. Молодежи о религии: Краткий аннотир. рекоменд. список / Сост. Л.Г. Гурай.– Днепропетровск, 1972.– 28 с.

 36. Мости дружби (Економічні зв’язки дніпропетровців): Рекоменд. список / Упоряд. С.Г. Карнаух.– Дніпропетровськ, 1972.– 13 с. (До 50-річчя утворення СРСР).

 37. Народжена у вогні: До 50-річчя утворення СРСР: Дружба народів різних національностей в роки Великої Вітчизняної війни: На матеріалах Дніпропетровщини: Список літератури / Упоряд. С. Карнаух.– Дніпропетровськ, 1972.– 9 с.

 38. Новини краєзнавчої літератури: Інформ. щоквартал. листок. Вип. 1–4 / Упоряд. С.Г. Карнаух.– Дніпропетровськ, 1972.

 39. Рослинництво: Інформ. список. Вип 1–4 / Упоряд. Л.С. Мисюк.– Дніпропетровськ, 1972.

 40. Тваринництво. Інформ. список. Вип 1–4.– Дніпропетровськ, 1972.– 10 с.

 41. Трудящі Дніпропетровської області в боротьбі за виконання планів першого року дев’ятої п’ятирічки: Список літератури.– Дніпропетровськ, 1972.

 42. У квітучім сузір’ї народів-братів: (наукові і культурні зв’язки дніпропетровців): До 50-річчя утворення СРСР: Рекоменд. список літератури / Упоряд. С.Г. Карнаух.– Дніпропетровськ, 1972.– 9 с.

 43. Змаганню – широкий розмах (Ініціатива, пошук, здобутки трудящих Дніпропетровщини в боротьбі за дострокове виконання завдань 9-ї п'ятирічки): Рекоменд. список літератури / Упоряд. В. Пупченко.– Дніпропетровськ, 1973.– 12 с.

 44. Изобретателю и рационализатору: Рекоменд. список литературы / Сост. Н.П. Рындина.– Днепропетровск, 1973.– 15 с.

 45. Інформаційний листок. В обласну бібліотеку за …квартал 1973 року надійшли наступні методичні та бібліографічні матеріали: Щокварт. список. Вип. 1–4.– Дніпропетровськ, 1973.

 46. Новини краєзнавчої літератури: Інформ. щоквартал. листок. Вип. 1–4.– Дніпропетровськ, 1973.

 47. Заслужений майстер народної творчості: До 80-річчя з дня народження Т.Я. Пати: Рекоменд. список / Упоряд. С.Г. Карнаух.– Дніпропетровськ, 1974.– 3 с.

 48. Новини краєзнавчої літератури: Інформ. щоквартал. листок. Вип. 1–4.– Дніпропетровськ, 1974.

 49. Нові надходження сільськогосподарської літератури. Лютий 1974 р.: Інформ. бюлетень.– Дніпропетровськ, 1974.– 17 с.

 50. О.С. Пушкін в Катеринославі: До 175 роковин з дня народження: Рекоменд. список / Склала С.Г. Карнаух.– Дніпропетровськ, 1974.– 2 с.

 51. Зведений список вітчизняних періодичних видань, що одержують бібліотеки міста Дніпропетровська.– [Дніпропетровськ, 1975.].– 37 с.

 52. Новини краєзнавчої літератури: Інформ. щоквартал. листок. Вип. 1–4.– Дніпропетровськ, 1975.

 53. Нові надходження літератури.– Дніпропетровськ, 1975.– 5 с.

 54. Нові надходження літератури з питань сільського господарства: Інформац. бюлетень / Упоряд. Р. Бурмак.– Дніпропетровськ, 1975.– 15 с.

 55. Бібліотекознавство і бібліографія: Поточ. щокварт. список. літ.– Дніпропетровськ, 1976.

 56. Життя, віддане революції: До 100-річчя з дня народження Р.С. Землячки: Рекоменд. список літератури. / Упоряд. Л.Г. Гурай.– Дніпропетровськ, 1976.– 11 с. (Сер. “Соратники В.І. Леніна на Дніпропетровщині”).

 57. Новини краєзнавчої літератури: Поточ. щокварт. бібліогр. список Вип. 1–4 / Упорядн.: В. Казакова, О. Волошина.– Дніпропетровськ, 1976.

 58. Промышленность Днепропетровщины от съезда к съезду: Рекоменд. список литературы / Сост. Н. Романова.– Днепропетровск, 1976.– 8 с.

 59. Сводный список периодических изданий, получаемых библиотеками Днепропетровска в 1976 году.– Днепропетровск, [1976].– 50 с.

 60. Сільське господарство Дніпропетровщини від з’їзду до з’їзду: Рекоменд. список літератури / Упоряд.: Н. Добриднєва, Л. Волковська.– Дніпропетровськ, 1976.– 11 с.

 61. Наставники молодых рабочих: Рекоменд. список литературы.– Днепропетровск, 1977.– 2 с.

 62. Нікополь на вахті трудовій: Рекоменд. список. літератури.– Нікополь, 1977.– 2 с.

 63. Новини краєзнавчої літератури: Поточ. щокварт. бібліограф. список. Вип. 1–4.– Дніпропетровськ, 1977.

 64. Нові надходження літератури з питань бібліотекознавства та бібліографії. Вип. 1–4. Бібліограф. список / Упоряд.: Л. Рокутова, О. Волошина.– Дніпропетровськ, 1977.

 65. Сводный список периодических изданий, получаемых библиотеками г. Днепропетровска в 1977 году.– Днепропетровск, 1977.– 51 с.

 66. Соратники та учні В.І. Леніна на Дніпропетровщині (До 60-річчя Великого Жовтня): Рекоменд. список літератури. / Упоряд. В.О. Казакова.– Дніпропетровськ, 1977.– 7 с.

 67. Дніпропетровщина на сторінках центральної і республіканської преси: Поточ. щокварт. бібліограф. список. Вип. 1–4 / Н.М. Сучкова.– Дніпропетровськ, 1978.

 68. Новини краєзнавчої літератури: Поточ. щокварт. бібліогр. список. Вип. 1–4.– Дніпропетровськ, 1978.

 69. Нові надходження літератури з питань бібліотекознавства та бібліографії.– Дніпропетровськ, 1978.– 13 с.

 70. Промышленность Днепропетровщины от съезда к съезду: Рекоменд. список. литературы.– Днепропетровск, 1978.– 8 с.

 71. Советские праздники, обряды, традиции: Рекоменд. список.– Днепропетровск, 1978.– 19 с.

 72. Союз серпа и молота: Рекоменд. список.– Днепропетровск, 1978.– 3 с.

 73. Безсмертний подвиг: До 55-річчя з дня народження Героя Радянського Союзу О.М. Матросова: Рекоменд. список / Упоряд. Н.М. Сучкова.– Дніпропетровськ, 1979.– 10 с.

 74. Дніпропетровщина на сторінках центральної і республіканської преси: Поточ. щокварт. бібліограф. Список. Вип. 1–4 / Упоряд. Г. Горбонос.– Дніпропетровськ, 1979.

 75. Новини краєзнавчої літератури: Поточ. щокварт. бібліограф. список Вип. 1–4 / Упоряд. С.Г. Карнаух.– Дніпропетровськ, 1979.

 76. Нові надходження з питань сільського господарства. Січень 1979 рік: Поточ. бібліограф. список. / Упоряд.: Л.Л. Волковська, О.І. Кузьома.– Дніпропетровськ, 1979.– 17 с.

 77. Нові надходження з питань сільського господарства. Липень: Поточ. бібліограф. список. / Упоряд. О. Кузьома.– Дніпропетровськ, 1979.– 19 с.

 78. Нові надходження літератури з питань бібліотекознавства та бібліографії: Рекоменд. список / Упоряд.: З. Трясак, Б. Козакова.– Дніпропетровськ, 1979.– 9 с.

 79. Правофланговые пятилетки: Рекоменд. списки литературы / Сост.: Л. Горпиняк, С. Карнаух.– Днепропетровск, 1979.

1980-ті

 1. Библиотековедение. Библиография (Новые поступления литературы). 1 полугодие 1980 года: Список. литературы / Сост. С.Б. Робинзон.– Днепропетровск, 1980.– 5 с.

 2. Дніпропетровщина на сторінках центральної і республіканської преси: Поточ. щокварт. бібліограф. Список. Вип. 1–4 / Упоряд. Г. Горбонос.– Дніпропетровськ, 1980.

 3. Мебельная промышленность (Новая литература, поступившая в библиотеку во II кв.): Список литературы / Сост.: Н. Гохина, Е. Коваленко.– Днепропетровск, 1980.– 3 с.

 4. Новини краєзнавчої літератури: Бібліограф. список. Вип. 1 / Упоряд. С.Г. Карнаух.– Дніпропетровськ, 1980.– 6 с.

 5. Нові надходження літератури з питань сільського господарства № 6.: Поточ. щокварт. бібліограф. список / Упоряд. Л. Волковська.– Дніпропетровськ, 1980.– 30 с.

 6. Нові надходження літератури з питань сільського господарства. № 7.: Поточ. щокварт. бібліограф. список / Упоряд. О.І. Кузьома.– Дніпропетровськ, 1980.– 20 с.

 7. Партійне будівництво. Ідеологічна робота КПРС (Нові надходження літератури). Вип. 1 / Упоряд. Л.Г. Гурай.– Дніпропетровськ, 1980.– 8 с.

 8. Радянське будівництво. Наука керувати (Нові надходження літератури). Вип. 2 / Упоряд. Л. Гурай.– Дніпропетровськ, 1980.– 4 с.

 9. Товарищ Наташа: К 100-летию со дня рождения С.И. Гопнер: Рекоменд. список / Сост. Т.В. Малиновская.– Днепропетровск, 1980.– 7 с. (Сер.: „Соратники Ленина на Днепропетровщине”).

 10. Швейная и трикотажная промышленность (Новая литература, поступившая в библиотеку во II кв.) / Сост.: Н. Гохина, Е. Коваленко.– Днепропетровск, 1980.– 4 с.

 11. Бібліотекознавство і бібліографія: Поточ. щокварт. список. літ.– Дніпропетровськ, 1981.

 12. В объективе – “трудный” подросток: Рекоменд. список / Сост. Н.Н. Сучкова.– Днепропетровск, 1981.– 8 с.

 13. Дніпропетровщина на сторінках центральної і республіканської преси: Поточ. щокварт. бібліогр. Список. Вип. 1–4 / Упоряд. Г. Горбонос.– Дніпропетровськ, 1981.– 20 с.

 14. Культурные комплексы Украины: опыт, проблемы, перспективы (Библиографический список литературы) / Упоряд. Е.Г. Денискина.– Днепропетровск, 1981.– 4 с.

 15. Наши земляки – делегаты XXVI съезда КПСС и XXVI съезда Украины: Рекоменд. список / Упоряд.: Т. Малиновська, Р. Карпухіна.– Днепропетровск, 1981.– 22 с.

 16. Новини краєзнавчої літератури: Поточ. щокварт. бібліограф. список. Вип. 1–4 / Упоряд. С.Г. Карнаух.– Дніпропетровськ, 1981.

 17. Нові надходження літератури з питань сільського господарства: Поточ. щокварт. бібліограф. список № 5 / Упоряд. Т.Н. Захарченко.– Дніпропетровськ, 1981.– 36 с.

 18. Список неопубликованных материалов, поступивших в справочно-информационный фонд отдела информации по вопросам культуры и искусства во втором квартале 1981 года / Сост. И. Цимох.– Днепропетровск, 1981.– 12 с.

 19. Тебе, Родина, наши достижения!: Решения XXVI cъезда КПСС – в жизнь: Рекоменд. список / Сост. Т. Малиновская.– Днепропетровск, 1981.– 19 с.

 20. Теорія і практика комуністичного виховання та навчання (Нові надходження літератури). Вип. 3 / Упоряд. Л.Г. Гурай.– Дніпропетровськ, 1981.– 15 с.

 21. Хроніка культурного життя області (за інформаційними повідомленнями та неопублікованими документами закладів культури та мистецтва за лютий 1981 р.).: Інформ. покажчик. Вип. 2 / Упоряд. К.Г. Денискіна.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 1981.– 15 с.

 22. Бібліотекознавство і бібліографія: Поточ. щокварт. список. літ.– Дніпропетровськ, 1982.

 23. Нові надходження краєзнавчої літератури: Поточ. щокварт. бібліограф. список. Вип. 1–4.– Дніпропетровськ, 1982.

 24. Советские праздники, традиции, обряды – действенное средство коммунистического воспитания трудящихся: Библиограф. список.– Днепропетровск, 1982.– 24 с.

 25. Бібліотекознавство і бібліографія: Поточ. щокварт. список. літ.– Дніпропетровськ, 1983.

 26. Дніпропетровщина на сторінках центральної і республіканської преси: Поточ. щокварт. бібліограф. список. Вип. 1–4.– Дніпропетровськ, 1983.

 27. Информационно-библиографическая и краеведческая работа библиотек ЦБС: Рекоменд. список литературы / Сост. В.В. Заворуева.– Днепропетровск, 1983.– 5 с.

 28. Нові надходження краєзнавчої літератури: Поточ. щокварт. бібліограф. список. Вип. 1–4.– Дніпропетровськ, 1983.

 29. Ф.А. Сергеев “Артем”: До 100-річчя з дня народження: Рекоменд. список / Упоряд. М.В. Корчевська.– Дніпропетровськ, 1983.– 7 с.

 30. Бібліотекознавство і бібліографія: Поточ. щокварт. список. літ.– Дніпропетровськ, 1984.

 31. Дніпропетровщина на сторінках центральної і республіканської преси: Поточ. щокварт. бібліограф. список. Вип. 1–4.– Дніпропетровськ, 1984.

 32. Живі барви поетичного пензля: До 60-річчя з дня народження заслуж. майстра нар. творчості УРСР Ф.С. Панка: Рекоменд. список / Упоряд. Т.М. Окатая.– Дніпропетровськ, 1984.– 3 с.

 33. Нові надходження краєзнавчої літератури: Поточ. щокварт. бібліограф. список. Вип. 1–4 / Упоряд. С.Г. Карнаух.– Дніпропетровськ, 1984.

 34. Чарівниця кольору: До 100-річчя з дня народження Т.Я. Пати: Рекоменд. список / Упоряд. Т.М. Аносова.– Дніпропетровськ, 1984.– 4 с.

 35. Бібліотекознавство і бібліографія: Поточ. щокварт. список. літ.– Дніпропетровськ, 1985.

 36. Дніпропетровщина на сторінках центральної і республіканської преси: Поточ. щокварт. бібліогр. список. Вип. 1–4 / Упорядн.: Л.Г. Гурай, С.Г. Карнаух.– Дніпропетровськ, 1985.

 37. Новини краєзнавчої літератури: Поточ. щокварт. бібліограф. список. Вип. 1–4 / Упорядн. С.Г. Карнаух.– Дніпропетровськ, 1985.

 38. Бібліотекознавство і бібліографія: Поточ. щокварт. список. літ.– Дніпропетровськ, 1986.

 39. Дніпропетровщина на сторінках центральної і республіканської преси: Поточ. щокварт. бібліограф. список. Вип. 1–4 / Упоряд. Л.Г. Гурай.– Дніпропетровськ, 1986.

 40. Новини краєзнавчої літератури: Поточ. щокварт. бібліограф. список. Вип. 1–4 / Упоряд. С.Г. Карнаух.– Дніпропетровськ, 1986.

 41. Бібліотекознавство і бібліографія: Поточ. щокварт. список. літ.– Дніпропетровськ, 1987.

 42. Бібліотекознавство і бібліографія: Поточ. щокварт. список. літ.– Дніпропетровськ, 1988.

 43. Дніпропетровщина на сторінках центральної і республіканської преси. Поточ. щокварт. бібліограф. список. Вип. 1–4 / Упоряд. С.Г. Карнаух.– Дніпропетровськ, 1988.

 44. Новини краєзнавчої літератури: Поточ. щокварт. бібліограф. список. Вип. 1–4 / Упоряд. С.Г. Карнаух.– Дніпропетровськ, 1988.

 45. Дніпропетровщина на сторінках центральної і республіканської преси: Поточ. щокварт. бібліограф. список. Вип. 1–4 / Упоряд. С.Г. Карнаух.– Дніпропетровськ, 1989.

 46. Новини краєзнавчої літератури: Поточ. щокварт. бібліогр. список. Вип. 1–4 / Упоряд. С.Г. Карнаух.– Дніпропетровськ, 1989.

 47. Предлагаем почитать о важном и интересном: Рекоменд. список литературы. Вип. 1–2 / Сост.: Л.Г. Гурай, Л.А. Мартынова.– Днепропетровск, 1989.

1990-ті

 1. Нові надходження краєзнавчої літератури (червень-вересень): Поточн. щокварт. бібліограф. список. Вип. 1–4 / Упоряд. Н.М. Тітова.– Дніпропетровськ, 1990.

 2. Предлагаем почитать о важном и интересном. Вып. 1–24: Рекоменд. список литературы.– Днепропетровск, 1990.

 3. Советы и перестройка. Вып. I. / Сост. Е.Д. Прудченко.– Днепропетровск, 1990.– 9 с.

 4. Библиотековедение. Библиография: Текущий библиограф. список. Вып. 2 / Сост. Т. Зайцева.– Днепропетровск, 1991.– 10 с.

 5. Предлагаем почитать о важном и интересном. Вып. 1–24: Рекоменд. список литературы / Сост. Е.Д. Прудченко.– Днепропетровск, 1991.

 6. Дніпропетровщина. Хроніка подій. 1992 рік: Бібліограф. щокварт. список. Вип. 1–3 / Упоряд. Л. Задворна.– Дніпропетровськ, 1992.

 7. Дніпропетровщина. Хроніка подій. 1992 рік. …квартал: Бібліограф. щокварт. список. Вип. 4 / Упоряд. Н.М. Тітова.– Дніпропетровськ, 1993.

 8. Дніпропетровщина. Хроніка подій. 1993 рік. …квартал: Бібліограф. щокварт. список. Вип. 1–3 / Упоряд. Н.М. Тітова.– Дніпропетровськ, 1993.

 9. Дніпропетровщина. Хроніка подій 1993 рік. IV квартал. Вип. 4 / Упоряд. І.С. Голуб.– Дніпропетровськ, 1994.– 13 с.

 10. Дніпропетровщина. Хроніка подій. 1994 рік. …квартал. Вип.1–2 / Упоряд. І.С. Голуб.– Дніпропетровськ, 1994.

 11. Библиотековедение и библиография за рубежом: Аннотированный список литературы / Сост. Ю. Кондратюк, Л. Кудряшова.– Днепропетровск, 1995.– 33 с.

 12. Дніпропетровщина. Хроніка подій 1994 рік. …квартал. Вип. 3–4 / Упоряд. І. Голуб.– Дніпропетровськ, 1995.

 13. Дніпропетровщина. Хроніка подій 1995 рік. …квартал. Вип. 1–3 / Упоряд. І.С. Голуб.– Дніпропетровськ, 1995.

 14. Зелинский Ф.Ф. История античной культуры.– СПб.: Марс, 1995.– 380 с.: Информ. листок / Сост. Л. Гурай. (Сер. “Прочитайте эту книгу”).

 15. Микола Чабан. Сучасники про Яворницького: Інформ. закладка / Упоряд. І. Голуб.– [Дніпропетровськ, 1995].

 16. Пристайко В., Шаповал Ю. Михайло Грушевський і ГПУ-НКВД. Трагічне десятиліття: 1924–1934.– К.: Україна, 1996.– 335 с.: Інформ. листок “Прочитайте цю книгу” / Упоряд. Л.Г. Гурай.– (Сер.: “Укр. Духовна спадщина”).

 17. Дитрих фон Гильдебранд (1889–1977) Что такое философия? / Пер. с нем. А.И. Смирнина.– СПб.: Изд-во “Алетейя”, 1997.– 373 с.: Информационный листок „Прочитайте эту книгу”/ Сост. Л.Г. Гурай.

 18. Теодор Мацьків, гетьман Іван Мазепа в західноєвропейських джерелах 1687–1709.– Мюнхен, 1998.– 286 с.– (Укр. Вільний університет): Інформаційний листок “Прочитайте цю книгу” / Упоряд. Л.Г. Гурай.– (Сер.: “Укр. Духовна спадщина”).

 19. Панорама: Щотижневий бібліограф. список. Вип. 1–41 / Упоряд. Є.Д. Прудченко.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 1999.

 20. “Ф. Кони История Фридриха Великого”.– М.: Алгоритм, 1997.– 507.– (Сер. “История и личность”).: – Информ. листок “Прочитайте эту книгу”/ Сост. Л.Г. Гурай.– Днепропетровск, 1999.

 21. Хроніка культурного життя області (за повідомленнями преси та неопублікованими документами). Січень-грудень 1999 р.: Інформ. бюлетень. Вип. 1–12 / Уклад. Г.М. Коротоножкіна.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 1999.

2000–2004-ті

 1. “Відроджена пам’ять”: Книга нарисів.– Дніпропетровськ: наук.-ред. центр обл. редколегії по підготовці й вид. тем. серії книг “Реабілітовані історією.” 1999.– 608 с. іл.: Інформ. закладка / Укладач І. Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2000.

 2. “В’юник А.Українська графіка ХІ – поч. ХХ ст.: Альбом.– К.: Мистецтво. 1994.– 328 с.”: Інформ. листок “Прочитайте цю книгу” / Укладач Л.Г. Гурай.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2000. (Сер. “Українська духовна спадщина”).

 3. “Матвій Номис: Українські приказки, прислів’я і таке інше: Передрук вид. 1864 р. з додат.– Саут-Бовнд-Брук (США): Оселя св. ап. Андрія Первозванного. 1985.– 351 с.”: Інформ. листок “Прочитайте цю книгу” / Уклад.: Л.Г. Гурай.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2000.– (Сер. “Українська духовна спадщина”).

 4. 350 років від часу виходу книги Гійома Левассера де Боплана “Опис України” (1650 р.): [Листівка-закладка] / Укладач І. Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2000.

 5. “Фромм Э. Душа человека”.– М.: Республика. 1992.– 430 с. (Сер.: “Мыслители ХХ века”): Информ. листок “Прочитайте эту книгу” / Сост. Л.Г. Гурай.– [Днепропетровск: ДОУНБ, 2000.]

 6. Хроніка культурного життя області (за повідомленнями преси) у січні-листопаді 2000 р.: Інформ. бюлетень. Вип. 1–11 / Упоряд. Г.М. Коротоножкіна.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2000.

 7. Хроніка культурного життя області за повідомленнями у пресі 2000 р.: Інформ. покажчик / Упоряд. Г.М. Коротоножкіна.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2000.– 166 с.

 8. Інформаційний бюлетень з питань фінансів та бюджету: Спец. випуск / Упорядн.: Н.М. Дєєва, І.В. Роднікова, Н.М. Титова, Є.Д. Прудченко.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2001.– 154 с.

 9. Кистяковский Б.А. Философия и социология права.– СПб: Изд-во Христиан. гуманит. ин-та, 1998.– 800 с.: Інформ. листок "Прочитайте цю книгу" / Укладач Л.Г. Гурай.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2001.– (Сер.: “Українська духовна спадщина”).

 10. Лапшин И.И. Философия изобретения и изобретение в философии.– М.: Республика, 1999.– 400 с.: Інформ. листок "Прочитайте цю книгу" / Укладач Л.Г. Гурай.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2001.– 1 арк. (Сер.: "Мыслители XX века").

 11. Хроніка культурного життя області (за повідомленнями преси у січні -грудні 2001 р.): Інформ. бюлетень. Вип. 1–11 / Укладач С.М. Пономаренко.– Дніпропетровськ: ДОУНБ.– 2001.

 12. Грудень 2002 року на Дніпропетровщині: [Інформ. календарна закладка / Упоряд. І.С. Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2002.

 13. Історія Русів / Пер. І. Драча.– К.: Рад. письменник, 1991.– 318 с. Інформ. листок “Прочитайте цю книгу” / Укладач Л.Г. Гурай.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2002.– (Сер. “Українська духовна спадщина”).

 14. Січень 2003 року на Дніпропетровщині: Інформ. календарна закладка / Упоряд. І.С. Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2002.

 15. Щедровицкий Г.П. Избранные труды.– М.: Шк. культ. полит., 1995.– 800 с. Інформ. листок “Прочитайте цю книгу” / Укладач Л. Гурай.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2002.– (Сер.: “Мыслители XX века”).

 16. Березень 2003 року на Дніпропетровщині: Інформ. календарна закладка / Упоряд. І.С. Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2003.

 17. В минулому відзнака і урок: Рекомендац. список літератури з історії України / Упорядник Г.Ф. Пивоварова.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2003.

 18. Володимир Яцуба: проблеми, турботи, рішення. Сто днів керівництва Дніпропетровською областю: За повідомленнями друкованих та електронних засобів масової інформації.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2003.– 66 с.

 19. Всі ми родом з дитинства: Рекомендац. список літератури / Упоряд. Г.Ф. Пивоварова.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2003.

 20. Гортаючи сторінки дитячої класичної літератури: Рекомендац. список літератури / Упоряд. Г.Ф. Пивоварова.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2003.

 21. Інтелектуальна власність: дійсність перехідного періоду і ринкові перспективи: Бібліограф. список / Упоряд. Т. Міщенко.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2003.– 12 с.

 22. Квітень 2003 року на Дніпропетровщині: Інформ. календарна закладка / Упоряд. І.С. Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2003.

 23. Липень 2003 року на Дніпропетровщині: Інформ. календарна закладка.– / Упоряд. І.С. Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2003.

 24. Лютий 2003 року на Дніпропетровщині: Інформ. календарна закладка / Упоряд. І.С. Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2003.

 25. Николай Алексеев. Русский народ и государство.– М: Аграф, 1998.– 640 с.: Информ. листок / Сост. Л.Г. Гурай.– Днепропетровск: ДОУНБ, 2003.

 26. Театр-студія «Верим! на сторінках періодичних видань: Бібліограф. список / Укладач Т. Кузнєцова.– Дніпропетровськ, ДОУНБ, 2003.– 2 с.

 27. Травень 2003 року на Дніпропетровщині: [Інформ. календарна закладка].– / Упоряд. І.С. Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2003.

 28. Фінансовий кур’єр: Хроніка. Події. Факти: Щотижневий огляд Інтернет-видань: Вип. 1–24 / Упорядн. Є.Д. Прудченко.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2003.

 29. Фінансовий дайджест: За матеріалами монографій, періодики та Інтернет-видань.: Вип. 1–11 / Упорядн. Є.Д. Прудченко.— Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2003.

 30. Хроніка культурного життя області (за повідомленнями преси та неопублікованими матеріалами) [Електронний ресурс]: щоміс. інформ.–ан. вид. [електронна версія з 2003 р.] / укладач Т. Зайцева.– Дніпропетровськ: ДОУНБ.– www.libr.dp.ua

 31. Червень 2003 року на Дніпропетровщині: Інформ. календарна закладка / Упоряд. І.С. Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2003.

 32. Як бути приємним співрозмовником: Закладка / Упоряд. Г.Ф. Пивоварова.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2003.

 33. Величний геній українського народу Т.Г. Шевченко: Вебліограф. список / Підготувала Ю. Зюлева.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2004.

 34. Гомперц Теодор: Інформ. закладка / Підготувала Л.Г. Гурай.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2004.

 35. 200 книг, які повинна знати сучасна людина: Список літератури / Упоряд. С.М. Сухіна.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2004.

 36. Дніпропетровщина – культурний регіон [Електронний ресурс]: електрон. довід. [про заклади культури області] / Підгот. Т. Кузнєцова.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2004.– www.libr.dp.ua

 37. Інформаційний бюлетень з питань фінансів та бюджету. Сер. «Законодавство»: Зведений випуск за 2003 рік / Упоряд. Є.Д. Прудченко.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2004.– 104 с.

 38. Їх імена в серцях нащадків: Олександр Довженко: Рекоменд. бібліограф. список літератури / Упоряд. Г.Ф. Пивоварова.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2004.

 39. Культура: Збірка текстів законодавчих актів 2003–2004 рр. / Упоряд.: Є.Д. Прудченко, В.А. Тимченко.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2004.– 50 с.

 40. Медіапростір: Політика. Економіка. Освіта. Культура. Мистецтво. Спорт.: Дайджест преси та Інтернет-видань: Вип. 1–21 / Упоряд. Є.Д. Прудченко.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2004.

 41. Медіамоніторинг: Огляд публікацій в пресі та в Інтернет-виданнях з питань фінансової, податкової та бюджетної політики. Вип. 1–19 / Упоряд. Є.Д. Прудченко.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2004.

 42. Особистості в історії України: Історичний міні-дайджест / Упоряд. В.А. Тимченко.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2004.– 15 с.

 43. Пересопницьке Євангеліє: Інформ. закладка / Підготувала Л.Г. Гурай.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2004.

 44. Президентські вибори 2004: Щотижневий інформ.-бібліограф. бюлетень: За матеріалами світової, української і місцевої періодики та Інтернет-публікацій. Вип.1–17 / Упорядн. В.А. Тимченко.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2004.

 45. Услуги Інтернет-центра: Информ. закладка / Подготовила Ю. Зюлева.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2004.

 46. Як не розгубитися на екзамені: Корисні поради абітурієнтам: Буклет / Упоряд. Г.Ф. Пивоварова.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2004.

2005–…

 1. Актуальна послуга: Тематична добірка літератури. Інформаційна закладка / Упоряд. Т. Абраїмова.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2005.

 2. Все про Дніпропетровськ: Краєзнав. інформ. листок / Упоряд. Г.Ф. Пивоварова.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2005.

 3. Для чого треба вивчати економіку. Нові надходження відділу абонемента. Інформ. закладка / Підготувала Г.Ф. Пивоварова.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2005.

 4. Иконников В.С. „Максим Грек и его время: историческое исследование”: Інформпрезентація „Прочитайте цю книгу” / Упоряд. Л. Гурай.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2005. (Сер.: „Українська духовна спадщина”).

 5. Їх імена в серцях нащадків (О. Довженко). Рекоменд. список літератури / Підготувала Н.Д. Ясиницька.– Дніпропетровськ: ДОУНБ.– 2005.

 6. Медіатека: Дайджест преси та Інтернет-видань з питань економіки та соціального розвитку, культури, мистецтва та освіти. Вип. 1–25 / Упоряд. Є.Д. Прудченко.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2005.

 7. Прочитайте цю книгу: Інформац. листок / Упоряд. Н.Д. Ясиницька.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2005.

 8. Стежками української прози: [роман Загребельного «Стовпотворіння»]: Інформац. листок / Упоряд. Г.Ф. Пивоварова.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2005.

 9. У майбутнє крокуємо разом: Інформац.-освітня програма для школярів / Упоряд.: Л.Ф. Афанасьєва, С.М. Сухіна.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2005.

 10. У майбутнє – разом з бібліотекою. Інформ.-освітня програма для студентів та школярів / Укладач Т. Абраїмова.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2005.

 11. „Українки в історії”: Інформпрезентація книги / Підготувала Н.Д. Ясиницька.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2005.

 12. Фентезі. Нові надходження відділу абонемента. Інформ.-реклам. закладка / Підготувала Н.Д. Ясиницька.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2005.

 13. Штейнер Р. „Духовное обновление педагогики”: Інформпрезентація „Прочитайте эту книгу” / Сост. Л. Гурай.– Днепропетровск: ДОУНБ.– 2005. (Сер.: „Мыслители ХХ века”).

 14. „Ярослав Мудрий”: Інформ. листок / Підготувала Н.Д. Ясиницька.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2005. (Сер.: „Прочитайте цю книгу”).

 15. Абітурієнту 2006. Болонський процес: Інформац. листок / Упоряд. С.М. Сухіна.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2006.

 16. Альма-матер. Нові надходження: Інформац. листок / Упоряд. Н.Д. Ясиницька.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2006.

 17. Бюджет. Місцева влада. Соціальна справедливість: Інтернет- дайджест. / Упоряд. Є.Д. Прудченко.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2006.– 91 с.

 18. Культурний простір України: Події. Коментарі. Тенденції: Інформаційний дайджест за матеріалами друкованих та електронних засобів масової інформації / Упоряд. Є.Д. Прудченко.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2006.– 46 с.

 19. Літературна крамниця: Інформац. листок / Упоряд. Н.Д. Ясиницька.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2006.

 20. Літературний подарунок. Нові надходження: Інформац. листок / Упоряд. Н.Д. Ясиницька.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2006.

 21. Надія Дєєва: Події, справи, рішення. Сто днів керівництва Дніпропетровської областю: За повідомленнями друкованих та електронних засобів масової інформації / Упоряд. Є.Д. Прудченко.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2006.– 98 с.

 22. Нові надходження у 2006 році: Бібліограф. список / Упоряд. Л.Ф. Афанасьєва.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2006.

 23. Свічадо: Інформ.-рекламний буклет / Упоряд. І. Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2006.

 24. Столиця степового краю: Рекомендац. список літератури / Упоряд. Н.Д. Ясиницька.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2006.

 25. Ювіляри 2006 року: Бібліограф. список літератури / Упоряд. Н.Д. Ясиницька.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2006.

 26. Абітурієнту 2007. Нові надходження: Інформац. список літератури.– Вип. 1, 2 / Упоряд. Т.А. Гапоненко.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2007.

 27. Голодомори в Україні: Збірник законодавчих і нормативних документів / Упоряд. Є.Д. Прудченко.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2007.– 26 с.

 28. З любов'ю до рідного краю: Інформац. листок / Упоряд. Т.А. Гапоненко.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2007.

 29. Збірник козацьких літописів: Густинський літопис. Літопис Самійла Величка. Літопис Граб’янки: Інформ.-рекламний буклет / Упоряд. Л. Гурай– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2007.

 30. Нові романи: Інформаційні закладки / Упоряд. Т.А. Гапоненко.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2007.

Вип. 1. Кримінальне рандеву; Вип. 2. Прочитайте цю книгу; Вип. 3. Нові романи.

 1. Рене Генон. Символы священной науки: Інформ.-реклам. буклет / Упоряд. Гурай Л.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2007.

 2. Скарбниця історії: Інформац. листки / Упоряд. Т.А. Гапоненко.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2007.

Вип. 1. Скарбниця історії; Вип. 2. Погляд в античність; Вип. 3. Гіди цивілізації; Вип. 4. Погляд у минуле.

 1. Трагедія українського народу: Бібліограф. список книг та журнально-газетних статей із фондів ДОУНБ / Укладач Н.П. Гордійчук.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2007.– 10 с.

 2. Україна – козацька держава: Ілюстрована історія українського козацтва у 5175 фотосвітлинах: Інформ.-реклам. буклет / Упорядник Л. Гурай.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2007.

 3. Эмманюэль Мунье. Манифест персонализма: Інформ.-реклам. буклет / Упоряд. Гурай Л.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2007.

 4. Алмазик. Вклоняюсь рукам золотим: [Коментарі до статті Д.В. Калинової «Алмазик» про народну майстриню В.К. Кров’якову]: Листівка / Упоряд. Л.Ф. Афанасьєва.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2008.

 5. Боротьба з корупцією в Україні: Збірник законодавчих і нормативних документів / Упоряд. Є.Д. Прудченко.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2008.– 55 с.

 6. Все про Дніпропетровськ: Інформ. листок / Упоряд. Т.А. Гапоненко.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2008.

 7. Вступ до ЄС: До і після. Порівняльний аналіз: Інформ.-бібліограф. дайджест за матеріалами періодики та Інтернет-видань / Упоряд. Є.Д. Прудченко.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2008.– 58 с.

 8. Достопримечательности городов Европы: Путеводитель: Інформаційний дайджест за матеріалами Інтернет-видань. Вип. 1–2 / Сост. Е.Д. Прудченко.– Днепропетровск: ДОУНБ, 2008.

 9. «З повагою і любов’ю до Вас: В’ячеслав Андрійович Верещагін: Буклет / Упоряд. С.М. Сухіна.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2008.– (Сер.: «Вернісаж талантів»).

 10. Мазепина книга. Інформпрезентація «Прочитайте цю книгу»: Буклет / Упоряд. Л. Гурай.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2008.– (Сер.: «З колекцій рідкісного фонду»).

 11. Місцеве самоврядування в Україні: досвід, проблеми, перспективи: Інформац. щотижн. бюлетень за матеріалами преси та Інтернет-видань. Вип. 1–8 / Упоряд. Є.Д. Прудченко.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2008.

 12. Н.В. Гоголь. Інформпрезентація «Прочитайте цю книгу»: Буклет / Упоряд. Л. Гурай.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2008.– (Сер.: «З колекцій рідкісного фонду»).

 13. Охорона здоров’я в Україні: становище, протиріччя, можливості: Інформац. щотижн. бюлетень за матеріалами преси та Інтернет-видань. Вип. 1–68 / Упоряд. Є.Д. Прудченко.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2008.

 14. Політика та економіка України: розвиток, реформи, дискусії: Інформац. щотижн. бюлетень за матеріалами преси та Інтернет-видань. Вип. 1–27 / Упорядн. Є.Д. Прудченко.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2008.

 15. Право інтелектуальної власності в ЄС та Україні: Інформац. дайджест за матеріалами Інтернет-видань / Упоряд. Є.Д. Прудченко.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2008.– 82 с.

 16. Резиденція гетьманів Батурин: Інформац.-довідк. збірник. / Уклад. Є.Д. Прудченко.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2008.– 42 с.

 17. Розсекречена пам’ять. Голодомор 1932–1933 рр. в Україні: Список літератури для вчителів / Упоряд. Г.Ф. Пивоварова.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2008.

 18. Світ Харукі Мураками: Інформац. листок / Упоряд. Н.Д. Ясиницька.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2008.

 19. Соціально-культурний простір: концепції, здобутки, рішення: Інформац. щотижн. бюлетень за матеріалами преси та Інтернет-видань. Вип. 1–5 / Упоряд. Є.Д. Прудченко.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2008.

 20. Культура: Дайджест за матеріалами Інтернет-сайтів. Вип. 1–6 / Уклад. В.А. Піскун.– Дніпропетровськ, 2009.

 21. Соціально-економічне становище України у 2008 році: Інформаційний бюлетень за повідомленням Державного комітету статистики. / Упоряд. В.А. Піскун.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2009.– 29 с.

 22. Соціально-культурний розвиток України: Повнотекстова збірка державних програм на 2008–2012 рр.: Вип. 1 / Упоряд. В.А. Піскун.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2009.– 103 с.

 23. Соціально-культурний розвиток України: Повнотекстова збірка державних програм на 2008–2012 рр.: Вип. 2 / Упоряд. В.А. Піскун.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2009.– 83 с.


9499964834974104.html
9500108794378854.html
9500183876270905.html
9500254463762941.html
9500331097487217.html